Összefoglaló az augusztusi képviselő-testületi ülésről

Az augusztus végén tartott képviselő testületi ülés legfontosabb napirendjeiről Sikora Attilát kérdeztük.

Az elmúlt 1-1,5 év munkáját és eredményeit foglalta össze beszámolójában Bereiné Dr. Jakab Beáta, Sárospatak Város Rendelőintézetének vezetője. Ebből kiderült, milyen minőségi és színvonalas munkát végeznek. Ezt mi sem bizonyítja jobban, hogy a statisztikák egyrészt a betegforgalomban is növekedést mutatnak, másrészt a gazdasági részlegben is emelkedés van, vagyis növekedik a bevételük. Kitűnő munkát végeznek a járó beteg szakellátásban, a háziorvosi szolgálatban és a gyermekgyógyászatban dolgozók is. Elmondható, hogy nálunk szerencsére nincs orvoshiány sem,kiváló szakemberek dolgoznak a szakrendeléseken. Az egynapos sebészet is beváltotta a hozzá fűzött reményeket. Ennek nagyon örülünk, hisz nem csak a megyénkben élőket műtik már itt, hanem megyén túlról is érkeznek betegek. Úgy gondolom, ez jelent valamit! Ennek eredményeképpen, igazgató asszony szeretné tovább bővíteni a későbbiekben a szolgáltatásokat.

A Zemplén Televízió megbízott ügyvezető igazgatójától is hallhattunk egy beszámolót, mégpedig a 2017-es év első felére vonatkozó üzleti tervükről. Seres Péter, mb. ügyv.ig. az elmúlt években felgyülemlett elmaradásokat igyekszik pótolni, valamint az adósságokat is próbálja csökkenteni, hiszen voltak és vannak is kintlévőségeik. Ez nem egyszerű, de elindult a folyamat, és bízunk benne, hogy munkája sikeres lesz.

Több napirendben is foglalkoztunk a Carolina Óvoda és Bölcsődével.
A beiratkozás azt mutatja, hogy továbbra is népszerű az óvodánk, így a létszámnövekedés miatt az intézményvezető azt kérte tőlünk, emeljük meg az óvodai csoportok létszámát. Ennek örömmel tettünk eleget.
A további napirendekben a szervezeti változásokról hallhattunk, hisz létrehoztak egy új Szervezeti és Működési Szabályzatot, egy új Pedagógiai Programot és egy új Házirendet is. Kifejezetten örültünk ennek, ráadásul a Pedagógiai Programot most nem törvényi előírás végett készítették el, hanem azért, mert a vezetőség úgy érezte, megérett már a korábbi, 10 éves programot újjá gondolni. Ennek megírásában nagy szerepet vállaltak az új dolgozók is. Korrekt és pontos anyagokat fogalmaztak meg mindhárom dokumentumban, köszönjük nekik!

Az önkormányzathoz tartozó cégeknek a lejárt szállítói állományáról is hallhattunk pár szót. Hála égnek nincs egyik cégünknek sem lejárt szállítói tartománya, ami azt jelenti, hogy az elmúlt hónapokban nagyon jól gazdálkodtak.

Szó esett a sikeres pályázatainkról is, melyeket a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program (TOP-os pályázatok) keretein belül benyújtottunk be. Kilenc sikeres pályázatunk van, melyből hat, már aláírt szerződéssel rendelkezik, míg a másik három is már kihirdetett, csak még nem került aláírásra. Ezek mind 100%-os támogatási intenzitásúak.
Első ilyen, a „Bodrog Varázsa” – Hálózatos vízi turizmus fejlesztés a Bodrog partján nevet viseli, mely egy konzorciumban zajlik négy másik településsel együtt (Felsőberecki, Bodrogolaszi, Olaszliszka, Szegi). Sárospatak a konzorcium vezetője, célunk pedig, hogy a Bodrog partot fejlesszük. A helyszíneken egységes kikötőrendszert és bójákat telepítünk majd, télre hajótárolókat. Ezen tervek megvalósítására 151 millió forintot nyertünk.
Második egy energetikai korszerűsítési pályázat, név szerint „Az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése”. Ebben négy épületünk energetikai korszerűsítésére kerül majd sor. 247 millió forintból zajlanak majd a fejlesztések. Az épületek pedig Erdélyi János Általános Iskola (itt már elkészült), a Kossuth utcai nappali idősek klubja, a Végardón fogyatékkal élők nappali intézménye és az Újbástya Rendezvénycentrum.
Harmadik pályázat a Kerékpárosbarát fenntartható közlekedésfejlesztés Sárospatakon. Erre 499 millió forintot nyertünk. Ez a Herczeg utcának a teljes felújítását foglalja magában, úgy, hogy a két oldalán kerékpárút készül.
Sikerül bővíteni a Móricz kollégium konyháját is 73 millió forintból. Ez a felújítás már folyamatban van, a vége felé közeledik.
Az egyik legfontosabb nyertes pályázatból a Megyer-hegyi Tengerszemnél fogunk bővítéseket eszközölni, mivel egyre több turista jön ide, nekik szeretnénk kedvezni. 388 millió forintból tudjuk majd megvalósítani az elképzeléseket, melyek között szerepel, hogy rendbe tesszük az utat amely felvisz a hegyre, pihenőhelyeket alakítanánk ki, még több parkolót, kerékpáros közlekedésre alkalmas infrastruktúrát szeretnénk, egy kilátót is építenénk illetve fent a Tengerszemnél egy via ferrata útvonalat is tervezünk kialakítani.
Hatodik nyertes pályázatunk a „Zöld Város” nevet viseli. 200 millió forintot nyertünk erre. Itt, a városban található zöld területek felújítása valósul majd meg, mint például a Vízikapu, az Ady téri játszópark és terület, a Hotel Bodrog előtti zöld terület és a templompark rendbetétele is.

Ezeken kívül még a Bölcsődét is tovább fejlesztjük egy 60 millió forintos beruházásból, egy Ipari Park területet szeretnénk létrehozni Sárospatakon a 37-es út mellett. Ennek kialakítására 549 millió forintot kaptunk és végezetül egy Helyi Termékek Piaca, egy Barnamezős beruházásunk is nyert, 292 millió forint értékben. A régi piac területén egy új közösségi területet, fedett árusító helyeket szeretnénk majd megteremteni.”

Feltöltő

Fel