Közmeghallgatást tart a Sárospataki Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat

K Ö Z M E G H A L L G A T Á S

a Sárospataki Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat
a nemzetiségek jogairól szóló
2011. évi CLXXIX. törvény 97. §-a alapján

2017. október 4-én (szerda) 16.00 órától
közmeghallgatást

tart, amelyre tisztelettel meghívom a város lakosságát és valamennyi sárospataki civil szervezet képviselőjét.

 

H e l y e :   Sárospataki Polgármesteri Hivatal Díszterme
(3950 Sárospatak, Rákóczi út 32.)

 

A közmeghallgatás során az állampolgárok közérdekű kérdéseket és javaslatokat tehetnek a nemzetiségi önkormányzat elnökének és képviselőinek.

A közmeghallgatásra minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Kozsnyánszky János
elnök

Feltöltő

Fel