Rendkívüli testületi ülés lesz július 10-én

A Képviselő-testületi ülés anyagai IDE kattintva tekinthetők meg.

M E G H Í V Ó

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában
biztosított jogkörömben Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületét
2017. július 10-én (hétfő) 15:00 órára
a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében tartandó
rendkívüli ülésére összehívom.

Napirend:

1. Javaslat Végardó Fürdő fejlesztése – új fedett fürdő kialakítása keretében fürdőszakmai koncepció elkészíttetésére
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

2. Javaslat a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak nyújtandó működési célú támogatásra
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

3. Javaslat a Sárospatak Város Önkormányzatának vagyonkezelésében álló Sárospataki Galéria működési engedélye módosításának kezdeményezésére
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

Zárt ülésen:

1. Javaslat első lakóingatlanhoz jutók támogatására
Előterjesztő: dr. Vitányi Eszter jegyző
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság

2. Javaslat az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című TOP-3.2.1-15-B01-2016-00064 azonosítószámú projekt (fogyatékossággal élők nappali ellátásának és az idősek nappali ellátásának biztosítására szolgáló épületek) építési közbeszerzési eljárásának elindítására
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Sárospatak, 2017. július 7.

Aros János

Feltöltő

Fel