Sárospatak Város Önkormányzata 2017. június 28-án tartja Képviselő-testületi ülését

A Képviselő-testületi ülés anyagai IDE kattintva tekinthetők meg.

M E G H Í V Ó

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában
biztosított jogkörömben Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületét
2017. június 28-án (szerda) 9:00 órára
a Sárospataki Polgármesteri Hivatal (Rákóczi út 32.)
Dísztermébe összehívom.

Napirend előtt:

• Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről és eseményekről
Előterjesztő: Aros János polgármester

Napirend:

1. Javaslat Sárospatak Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

2. Beszámoló a Helyi Értéktár Bizottság munkájáról
Előterjesztő: Csatlósné Komáromi Katalin a Helyi Értéktár Bizottság elnöke
Véleményezi: Humán Bizottság

3. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

4. Javaslat Sárospatak III. számú felnőtt háziorvosi körzet helyettesítésére
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Egészségügyi és Szociális Bizottság

5. Javaslat Sárospatak Város Önkormányzata és a Sárospataki Carolina Óvoda és Bölcsőde közötti használatba adási szerződés módosítására
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

6. Javaslat az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság intézkedési tervére
Előterjesztő: Erdős Tamás az INNOVO-PATAK Nonprofit Kft. ügyvezetője
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

7. Javaslat Sárospatak Város Önkormányzata bérlakás koncepciójának elfogadására
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság

8. Javaslat a Hotel Bodrog Wellness napozóteraszának kialakításához szükséges önkormányzati terület értékesítésére
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

9. Javaslat a Sárospatak, Csokonai u. 1. sz. alatti üzlethelyiség fennmaradási engedélyének kiadásához szükséges hozzájárulásra
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

10. Javaslat Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. II. félévi munkatervére
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

11. Javaslat a 2017. évi rendkívüli szociális támogatás iránti pályázaton való részvételre
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság

12. Javaslat az EURÓPA RÁDIÓ Műsorszolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft-vel megkötésre kerülő Vállalkozási Szerződésre
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

13. Javaslat a Kazinczy Ferenc Társaság kérelmére
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

14. Tájékoztató a 2016. évi közbeszerzések belső ellenőrzéséről
Előterjesztő: dr. Vitányi Eszter jegyző
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

15. Egyéb ügyek

Zárt ülésen:

1. Javaslat az augusztus 20-án átadandó kitüntetésekre
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

2. Egyéb ügyek

Sárospatak, 2017. június 21.

Aros János

Feltöltő

Fel