Rendkívüli testületi ülés lesz június 20-án

A Képviselő-testületi ülés anyagai IDE kattintva tekinthetők meg.

M E G H Í V Ó

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában
biztosított jogkörömben Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületét
2017. június 20-án (kedd) 15:00 órára
a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében (Rákóczi út 32.) tartandó rendkívüli ülésére összehívom.
Napirend:

1. Tájékoztató a Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság intézkedési tervéről
Előterjesztő: Gulybán László a Patakhő Nonprofit Kft. ügyvezetője
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

2. Javaslat a Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak nyújtandó tagi kölcsönre
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

3. Javaslat a Sárospatak, Vak Bottyán utca út- és csapadékvíz-elvezetésének építésére vonatkozó fejlesztésére
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Zárt ülésen:

1. Javaslat a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Megyei Elnökségének helyi földbizottsági feladatkörben hozott állásfoglalása ellen benyújtott kifogás elbírálására
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Sárospatak, 2017. június 19.

Aros János

Feltöltő

Fel