A Carolina Óvoda és Bölcsőde álláshirdetései

a Carolina Óvoda és Bölcsőde
a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
1 fő óvodai dajka
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű, 2017.08.21. – 2018.06.30–ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Carolina Óvoda és Bölcsőde
3950 Sárospatak, Zrínyi u. 40.
A munkakörhöz tartozó lényeges feladatok:
A gyermekek ellátásában, gondozásában való részvétel, valamint takarítási feladatok végzése.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– középiskolai/gimnáziumi végzettség, dajka szakképesítés,
–  magyar állampolgárság, büntetlen előélet, felvétel esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– dajkai munkakörben szerzett 1-3 éves tapasztalat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
–  Fényképes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017. augusztus 21.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 14.
A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak a Carolina Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (3950 Sárospatak, Zrínyi u. 40.)
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3/2017., valamint a munkakör megnevezését: 1 fő óvodai dajka.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 31.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.carolinaovoda.hu honlapon szerezhet.


a Carolina Óvoda és Bölcsőde
a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
2 fő óvodapedagógus
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű, 2017.08.21 – 2018.06.30 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Carolina Óvoda és Bölcsőde
3950 Sárospatak, Zrínyi u. 40.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az érvényes jogszabályoknak, az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának és az intézmény pedagógiai programjának megfelelő oktató-, fejlesztő-, nevelőmunka végzése.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– főiskolai végzettség, óvodapedagógusi oklevél
– magyar állampolgárság, büntetlen előélet, felvétel esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– 1-3 éves szakmai tapasztalat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– Fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél, végzettséget, képesítést igazoló dokumentumok másolata.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017. augusztus 21.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 14.
A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak a Carolina Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (3950 Sárospatak, Zrínyi u. 40.)
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2017., valamint a munkakör megnevezését: 2 fő óvodapedagógus.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 31.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.carolinaovoda.hu honlapon szerezhet.


a Carolina Óvoda és Bölcsőde
a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
2 fő pedagógiai asszisztens
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű, 2017.08.21. – 2018.06.30 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Carolina Óvoda és Bölcsőde
3950 Sárospatak, Zrínyi u. 40.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az óvodás gyermekek körében pedagógiai asszisztensi feladatok ellátása. Az óvodapedagógus munkájának segítése, részvétel a gondozási feladatok ellátásában, gyermekfelügyelet biztosítása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– középfokú végzettség, pedagógiai asszisztensi képesítés
– magyar állampolgárság, büntetlen előélet, felvétel esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– 3-5 éves szakmai tapasztalat
– főiskolai végzettség, óvodapedagógus szakképesítés
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– Fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél, végzettséget és képesítést igazoló dokumentumok másolata.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017. augusztus 21.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 14.
A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak a Carolina Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (3950 Sárospatak, Zrínyi u. 40.)
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2/2017., valamint a munkakör megnevezését: 2 fő pedagógiai asszisztens.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 31.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.carolinaovoda.hu honlapon szerezhet.

Feltöltő

Fel