Rendkívüli testületi ülés lesz június 6-án

M E G H Í V Ó

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában
biztosított jogkörömben Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületét
2017. június 6-án (kedd) 15:00 órára
a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében (Rákóczi út 32.) tartandó rendkívüli ülésére összehívom.

Napirend:
1. Javaslat a Sárospatak, Comenius utca 16. szám alatti ingatlan bérbeadására
Előterjesztő: Aros János polgármester

Zárt ülésen:

1. Javaslat ,,Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című TOP-3.2.1-15-B01-2016-00064 azonosítószámú projekt építési közbeszerzési eljárásának elindítására
Előterjesztő: Aros János polgármester

Sárospatak, 2017. június 2., Aros János

Feltöltő

Fel