Tájékoztató zöldhulladék elszállításáról

Tisztelt Sárospataki Lakosok!

Tájékoztatom Sárospatak város lakosságát, hogy a Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Nonprofit Kft. a fogyasztói igényekhez és a települési önkormányzatok kérésének megfelelően május és június, valamint szeptember és október hónapokban kétheti rendszerességgel végzi a zöldhulladék gyűjtését.

A Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Nonprofit Kft. munkatársai kizárólag a ZÖLDHULLADÉK GYŰJTŐZSÁK feliratú, biológiailag lebomló, a közszolgáltató által biztosított zsákokban gyűjtött zöldhulladékokat szállítják el. A zsákokba helyezhető falevél, ágnyesedék, vágott fű, gyom stb. A nagyobb méretű faágak legfeljebb 2 cm átmérőig és 1 m hosszúságúra darabolva, kötegelve helyezhetőek el a zsákok mellett, a közterületet nem szennyező módon.

A közszolgáltató munkatársai a NEM KÖTEGELT ÁGAKAT NEM SZÁLLÍTJÁK EL!

A megtelt zöldhulladék gyűjtő zsákokat a közszolgáltató a fenti hónapokban két alkalommal szállítja el, páros heteken, a járatrendnek megfelelően csütörtökön vagy pénteken. A közszolgáltató munkatársai a teli zsák gyűjtésével egyidejűleg csere zsákot helyeznek el a természetes személy fogyasztók részére.

Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy a fentiek figyelembevételével helyezzék ki a zöldhulladékot a saját ingatlanuk elé.

Aros János
polgármester

Feltöltő

Fel