A magyar hősökre emlékezett a SWAK

A magyar hősökre emlékeztek május 28-án a Sárospataki Wass Albert Kör (SWAK) kezdeményezésére mindazok, akik ellátogattak az első világháborús emlékműhöz meghirdetett rendezvényre. A megemlékezésen közreműködött Gombos levente István (tárogató) és Tyukod László (vers). A Himnusz közös eléneklése után a megjelenteket Tarnavölgyi László, a SWAK elnöke köszöntötte. Emlékbeszédet Prof. Dr. habil. Szakály Sándor, egyetemi tanár, a VERITAS Történetkutató Intézet főigazgatója mondott.

Az Országgyűlés az első Orbán-kormány idején, 2001-ben hozott törvényt (az 1917-ben majd az 1924-ben hozott jogszabályt megújítva) a magyar hősök emlékének megörökítéséről. Tette mindezt azért, mert „a magyarság hosszú, nehéz történelme során, különösen a honfoglalás és Szent István király ezer esztendővel ezelőtt történt államalapítása óta a haza megszámlálhatatlan fia és leánya harcolt fegyverrel vagy anélkül Magyarország, a magyar nemzet védelmében, illetve vállalt vértanúságot a hazáért. Tetteik nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy fennmaradt a magyar nemzet és a magyar állam.” Azóta május hónap utolsó vasárnapja a Magyar Hősök Emlékünnepe. Katonai tiszteletadással emlékeznek ezen a vasárnapon a fővárosban a Hősök terén és a köztemetőben a magyar katonahősök emlékművénél, és természetesen számos településen tartanak ilyenkor megemlékezéseket.

Medgyessy Ferenc szobrászművész alkotása, a gránátos katona szobra előtt zajlott a koszorúzással egybekötött sárospataki megemlékezés, ahol a táblákon közel 200 név emlékeztet az I. világháborúban elesett pataki áldozatokra. Közadakozásból hozták létre az emlékhelyet 1935-ben, s az áldozatok neveit később kiegészítették az 1938 és 1943 között elesettek neveivel. Szakály Sándor meg is jegyezte emlékbeszédében, hogy nem gondolta volna, hogy Sárospatakon ennyi áldozatra emlékezhetnek. Az előadó a történész szemével és alaposságával ecsetelte az emléknap jelentőségét és előzményeit, kiemelve az emlékezés fontosságát. Mint mondta, sokan talán nem is tudják, hogy másfél évtizede ünnepelhetjük hőseinket, és sok diák állhatna most itt az emlékműnél Sárospatakon, az iskolavárosban. Ilyenkor nem csak az első, hanem a második világháború hőseire is emlékezünk, határon innen és túl. A határon túl is számos emlékmű hirdeti az egykori hősök emlékét és számos helyen tartanak ilyenkor megemlékezéseket.

A megemlékezésen koszorút helyezett el Aros János, Sárospatak polgármestere, a SWAK elnöksége és a Jobbik Sárospataki Szervezete. Az emlékező közösség a Szózat eléneklésével zárta a rendezvényt. Ezután Szakály Sándornak visszautazása előtt a SWAK elnöksége megmutatta a februárban a GULÁG sárospataki áldozatainak emlékére állított emléktáblát és a Wass Albert parkban lévő emlékkövet.

Egyesületünk tavaly emlékezett meg először a magyar hősökről. Szervezetünk szándéka, hogy a jövőben minden május utolsó vasárnapján megszervezi a magyar hősök emlékünnepét, mert valljuk, hogy az országlakossá züllesztett népből csakis ott formálódik újra nemzet, ahol méltóképpen emlékeznek meg saját hőseikről.

Sárospataki Wass Albert Kör Elnöksége

Feltöltő

Fel