Ismét összeírják az ebeket Sárospatakon!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B.§ (1) bekezdése alapján Sárospatak Város Önkormányzata ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel Sárospatak város területén 2017. május 15-től június 30-ig terjedő időszakban Sárospatak város közigazgatási területén tartott ebek vonatkozásában ebösszeírást végez.

Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik, ezért felhívjuk a figyelmet, hogy a formanyomtatvány beszerzése az ebtulajdonos/ebtartó kötelessége.
Az ebösszeírás során az ebtartóknak ebenként egy darab Ebösszeíró adatlapot kell kitölteni és azt (azokat) az önkormányzathoz visszajuttatni.
Az adatlap folyamatosan beszerezhető a Sárospataki Polgármesteri Hivatal, 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. szám alatt az Ügyfélszolgálaton, vagy letölthető az alábbi linkekre kattintva a következő formátumokban: .pdf formátum vagy .doc formátum. A kitöltéssel kapcsolatos tájékoztatás személyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán, illetve a 47/513-278 telefonszámon kérhető.
Az ebösszeíró adatlapot ebenként kitöltve az alábbi módokon lehet benyújtani:
• személyesen vagy postai úton a 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. címen,
• faxon a 0647/513-273 fax számra küldve
• elektronikusan az ebosszeiras@sarospatak.hu elektronikus levélcímre

Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2017. június 30.

Felhívom továbbá az ebtulajdonosok figyelmét, hogy:
• A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm.rendelet 17/B § (10) bekezdése értelmében a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (chip) megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a transzponderrel nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni.
• Az ebösszeírásban mikrochippel ellátott és az állatorvosnál korábban bejelentett, a központi nyilvántartásban már szereplő, valamint a bilétával rendelkező és a helyi nyilvántartásban szereplő ebeket is be kell jelenteni!
• Az ebtulajdonosok az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkezett változásokat (elpusztulás, eltűnés, szaporulatot) írásban bejelenteni.
• Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a polgármesteri hivatal munkatársai ellenőrizni fogják.
• Az adatszolgáltatás elmulasztásának jogkövetkezménye- az állatvédelmi bírságról szóló kormányrendelet alapján – 30.000,- Ft pénzbírság.

Kérek minden ebtartót, nyilatkozatával segítse elő az ebek összeírásához szükséges munkafolyamatok elvégzését.

Együttműködését köszönöm!

dr. Vitányi Eszter
jegyző

Feltöltő

Fel