Közgyűlést tartott a Sárospataki Wass Albert Kör (SWAK)

Május 8-án tartotta meg soros rendes közgyűlését a Sárospataki Wass Albert Kör.

A megjelent tagok elfogadták az egyesület 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót a pénzügyi beszámolóval együtt. Szintén jóváhagyta a közgyűlés a civil szervezet 2017. évi költségvetését. A SWAK tagsága reméli, hogy idén is sikeres lesz az adománygyűjtési akciójuk. Mint ismeretes tavaly minden korábbinál nagyobb összeggel (330 ezer Ft) tudtak segíteni 16 rászoruló, gyermekes magyar családon a kárpátaljai Beregdédán.

Az egyéb ügyek között tájékoztató hangzott el a februári Gulág emléktábla avatórendezvényről. Az egyesület 670.660 forintos pályázati támogatásból készíttette el a sárospataki áldozatok emlékére állított táblát, amelyet Kövér László, az Országgyűlés elnöke avatott fel. A közgyűlés részletes tájékoztatást kapott a támogatás felhasználásáról, illetve arról, hogy a pályázati elszámolás részeként a pénzügyi elszámolást és a szakmai beszámolót a SWAK elnöksége március végén megküldte az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőnek.

Szintén az egyéb ügyek között esett szó Becker András síremlékéről. Az 1919-es vörösterror helyi áldozatának síremléke a római katolikus temetőben rendkívül rossz, omladozó – a szakemberek szerint felújíthatatlan – állapotban van. Az egyesület már tavaly szeretett volna új síremléket állíttatni, de sajnos az erre vonatkozó pályázatot elutasították. Időközben a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum is arról tájékoztatta a SWAK-ot, hogy jogi és pénzügyi okok miatt nem áll módjában támogatást nyújtani. Az egyesület tovább keresi a pályázati – és egyéb – lehetőségeket, mert a jelenlegi állapot méltatlan a Tanácsköztársaság azon áldozatának az emlékéhez, akinek az emléktáblájánál – a volt polgármesteri hivatal Kossuth utcai bejáratánál – évek óta megemlékezést tart a város februárban a kommunizmus áldozatainak emléknapján.

Sárospataki Wass Albert Kör Elnöksége

Feltöltő

Fel