Meghívó: a Sárospataki Lokálpatrióták Egyesületének közgyűlésére

M E G H Í V Ó

Tisztelt Úrhölgy, Úr, Tagtársunk !

Szíves tudomására hozzuk, hogy a Sárospataki Lokálpatrióták Egyesülete Alapszabályzatának megfelelően
K Ö Z G Y Ü L É S T hívunk össze.

A közgyűlés helye: A Művelődés Háza és Könyvtára Pódiumterme / 3950. Sárospatak. Eötvös út 6. sz. /
A közgyűlés ideje: 2017. május 11. ( csütörtök) 16.30 óra
Amennyiben az ülés nem határozatképes, úgy egy félóra múlva újra összehívjuk, amikor a közgyűlés létszámtól függetlenül határozatképes lesz.

Napirendek:

1./ A Sárospataki Lokálpatrióták Egyesülete Pénzügyi elszámolása, Mérlege és
Közhasznúsági Beszámolója a 2016 évben végzett tevékenységről.
Kiegészítő Közhasznúsági melléklet 2016 évről.
Előadó: Saláta László Mihály az egyesület elnöke
Kántor Jánosné az egyesület könyvelője

2./ Az Ellenőrző Bizottság Jelentése
Előadó: Megay Oktáv a bizottság vezetője

3./ A Sárospataki Lokálpatrióták Egyesülete 2017 évi Feladatterve és Költségvetése
Előadó: az egyesület elnöke

4./ Különfélék, aktuális kérdések

Az írásos dokumentumokat Sárospatak Város Honlapján tesszük közzé.

Az esemény és a napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére és
érdemi közreműködésére feltétlenül számítunk.

T i s z t e l e t t e l:

Kiss József                Saláta László Mihály
az egyesület alelnöke                   az egyesület elnöke

Feltöltő

Fel