Tájékoztató a zöldhulladék elszállításáról

Tisztelt Sárospataki Lakosok!

Tájékoztatom Sárospatak város lakosságát, hogy a zöldhulladék gyűjtése 2017. év májusától a természetes személy fogyasztók részére háztartásonként kiosztott 1 db 120 l-es speciális zöldhulladék gyűjtő zsákban történő gyűjtéssel valósul meg az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás területén.

A Zempléni Z.H.K. Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. munkatársai kizárólag a ZÖLDHULLADÉK GYŰJTŐZSÁK feliratú, biológiailag lebomló, a közszolgáltató által biztosított zsákokban gyűjtött zöldhulladékokat szállítják el. A zsákokba helyezhető falevél, ágnyesedék, vágott fű, gyom stb. A nagyobb méretű faágak legfeljebb 2 cm átmérőig és 1 m hosszúságúra darabolva, kötegelve helyezhetőek el a zsákok mellett, a közterületet nem szennyező módon.

A közszolgáltató munkatársai a NEM KÖTEGELT ÁGAKAT NEM SZÁLLÍTJÁK EL!

A megtelt zöldhulladék gyűjtő zsákokat a közszolgáltató havi egy alkalommal szállítja el, minden hónap 3. hetén, a járatrendnek megfelelően csütörtökön vagy pénteken, május hónaptól november hónapig. A közszolgáltató munkatársai a teli zsák gyűjtésével egyidejűleg csere zsákot helyeznek el a természetes személy fogyasztók részére.

Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy amíg a zöldhulladék begyűjtése nem kezdődik el a városban, addig a zöldhulladékot tárolják a saját ingatlanukon, és azt minden hónap 3. hetének csütörtökén vagy péntekén helyezzék ki ingatlanuk elé.

Aros János
polgármester

Feltöltő

Fel