Tradíciók és innovációk a pedagógusképzésben – Fókuszban a tanítóképzés

Tradíciók és innovációk a pedagógusképzésben címmel az Eszterházy Károly Egyetem campusokkal való együttműködési rendezvénysorozat második szakmai programja került megrendezésre 2017. április 26-án és 27-én Sárospatakon. A rendezvénysorozat célja a tanítóképzés jelenlegi helyzetének elemzése, új szakmai kihívások és utak bemutatása, valamint a három képzési hely és a gyakorlati képzést biztosító általános iskolák munkájának magas szintű összehangolása. Jó házigazdagént az Eszterházy Károly Egyetem Comenius Campusának oktatói és a Sárospataki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola pedagógusai tartalmas szakmai programot állítottak össze a kétnapos tanácskozás egri, jászberényi és sárospataki résztvevői számára.
Vendégeinket a rákóczis diákok énekkel és hangszeres zenével, a hallgatók egy sárospataki iskoladráma előadásával köszöntötték. Tanítványaikat felkészítették: Bartus Györgyné, a Sárospataki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tanára, Sáfrányos Miklós, a Farkas Ferenc Művészeti Iskola tanára és Varga-Novákovits Zsuzsa, az EKE Comenius Campusának tanársegéde. A rendezvényt Dr. Hauser Zoltán, MRK Pedagógusképzési Bizottság elnöke, főiskolai tanár nyitotta meg.

Az április 26-ai szakmai program – előadásuk sorrendjében – előadói voltak:
Dr. Hauser Zoltán (elnök, MTA Pedagógusképzési Albizottság)
Dr. Kelemen Judit (oktatási és kutatási főigazgató, SCC)
Donkó József (igazgató, Sárospataki Tankerületi Központ)
Szegedi Istvánné (igazgató, Sárospataki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola)
Dr. Sándor Zsuzsa (intézetigazgató, SCC)
Dr. Toma Kornélia, főiskolai docens, SCC)
Dr. Kis-Tóth Lajos (nyug. főiskolai tanár) – Dr. Stóka György(intézetigazgató, SCC)
Szentirmai László (nyug. főiskolai docens)
prof. Dr. Dienes Dénes (rektorhelyettes, SRTA).
Fontos és izgalmas témákat dolgoztak fel előadásaikban, sok-sok kérdést is felvetve.

Az előadások után vendégeinknek a Sárospataki Református Kollégium Nagykönyvtárát mutatta be prof. Dr. Dienes Dénes.
Bensőséges hangulatú, kötetlen szakmai beszélgetéssel zárult a nap.

Április 27-én iskolánkban, a gyakorlati képzés helyszínén Fodorné Sütő Judit és Kántor-Sikora Lili tanítók páros tanítással tartottak két bemutató órát a rendezvény vendégeinek. Tanítási módszerük, melyet Fodorné Sütő Judit dolgozott ki sok év következetes munkájával, példaértékűnek tekinthető az alsó tagozatos gyerekek nevelésében és oktatásában, hiszen a tartalmilag és esztétikailag is egységes keretbe foglalt, a korszerű informatikai eszközök lehetőségeit jól felhasználó, készségfejlesztő játékokkal vezetett órák örömteli élményt adva biztosítják a gyerekek tanulását, képességeik és személyiségük harmonikus fejlődését.
Óráik nemcsak a gyerekek számára nyújtottak különleges élményt, de ahogy a pedagógusok reflexióiból egyértelműen kiderült, valamennyi felnőtt résztvevőnek is.

Az intézmények közötti kapcsolatot folyamatosan erősítjük, új formákat, tartalmakat is keresve. Sikeresnek bizonyultak a tanulmányi versenyek és a gyerekek rajzaiból összeállított vándorkiállítás egyaránt.
Ősszel a Jászberényi Campuson folytatódik a rendezvénysorozat, amelyet már jó ismerősként, nyitottan és kíváncsian várunk.
Sóstói Andrásné
szakvezető-tanító
Sárospataki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

Feltöltő

Fel