Sárospatak Város Önkormányzata 2017. április 27-én tartja Képviselő-testületi ülését

M E G H Í V Ó

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában
biztosított jogkörömben Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületét
2017. április 27-én (csütörtök) 9:00 órára
a Sárospataki Polgármesteri Hivatal (Rákóczi út 32.)
Dísztermébe összehívom.

Napirend előtt:

• Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről és eseményekről
Előterjesztő: Aros János polgármester

Napirend:

1. Beszámoló Sárospatak Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

2. Javaslat Sárospatak településrendezési eszközeit érintő II. módosítás jóváhagyására
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

3. Beszámoló a Sárospataki Carolina Óvoda és Bölcsőde munkájáról (2013-2016)
Előterjesztő: Lendvainé Szendrei Ágnes a Carolina Óvoda és Bölcsőde vezetője
Véleményezi: Humán Bizottság

4. Beszámoló a SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. évi működéséről, mérleg és eredmény-kimutatásáról, és 2017. évi üzleti tervéről
Előterjesztő: Sajószegi Gábor a SIDINFO Nonprofit Kft. ügyvezetője
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

5. Beszámoló az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság működéséről, mérleg és eredmény-kimutatásáról, és 2017. évi üzleti tervéről
Előterjesztő: Erdős Tamás az INNOVO-PATAK Nonprofit Kft. ügyvezetője
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

6. Beszámoló a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság működéséről, mérleg és eredmény-kimutatásáról, és 2017. évi pénzügyi tervéről
Előterjesztő: Gulybán László a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft. ügyvezetője
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

7. Beszámoló a Sárospataki Polgármesteri Hivatal 2016. évi munkájáról
Előterjesztő: dr. Vitányi Eszter jegyző
Véleményezi: valamennyi bizottság

8. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

9. Javaslat A Művelődés Háza és Könyvtára igazgatói kinevezésére
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Humán Bizottság

10. Javaslat a Sárospataki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola vezetői pályázatának véleményezésére
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Humán Bizottság

11. Javaslat „Sárospatak Város Kulturális Stratégiája 2014-2020” elnevezésű dokumentum módosítására
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Humán Bizottság

12. Javaslat a 2017. évi startmunka – mezőgazdasági programhoz kapcsolódóan a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft-vel megkötendő megállapodásra
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

13. Javaslat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra vonatkozó pályázat benyújtására
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

14. Javaslat a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeumának kérelmére
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

15. Javaslat Sárospatak Város Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési tervének végrehajtására
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

16. Tájékoztató a 2016. év lezárult pályázatairól és programjairól
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

17. Tájékoztató az önkormányzat lejárt szállítói állományának alakulásáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

18. Egyéb ügyek

Zárt ülésen:

1. Javaslat Junior Pro Urbe díj adományozására
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Humán Bizottság

2. Egyéb ügyek

Sárospatak, 2017. április 20.

Aros János

Feltöltő

Fel