Megkezdte működését a HULLADÉKUDVAR a Sárospataki Kommunális Szervezet telephelyén

Tisztelt Sárospataki Lakosok!

Tájékoztatom Sárospatak város lakosságát, hogy 2017. április 11-én megkezdte működését a HULLADÉKUDVAR a Sárospataki Kommunális Szervezet telephelyén, a Sárospatak, Dózsa Gy. u. 2. szám alatt.

A hulladékudvar nyitva tartása:

Hétfő            ZÁRVA

Kedd            10:00 – 18:00 óráig

Szerda         ZÁRVA

Csütörtök    10:00 – 18:00 óráig

Péntek         ZÁRVA

Szombat      páratlan heteken 08:00 – 16:00 óráig, páros heteken ZÁRVA

 A hulladékudvar célja, hogy a lakosság számára elérhető, ingyenes, környezetvédelmi szempontból kielégítő elhelyezési lehetőséget biztosítson azon elkülönítetten gyűjtött háztartási hulladékok számára, melyek a közszolgáltatás részeként nem kezelhetőek, vagy képződésük eseti jellegű.

A hulladékudvarba beszállítható hulladékok köre:

– elektronikai hulladék (pl. televízió, számítógép, mosógép, stb.)

– lomhulladék (pl.: bútor, fürdőkád, matrac, szőnyeg, stb.)

– háztartási fáradt étolajok,

– szelektíven gyűjthető papír-, műanyag, üveghulladékok,

– háztartási zöldhulladék,

– építési bontási hulladék.

A fenti hulladékok átvételére fajtánként külön-külön elkülönítve, fajtájuknak megfelelően zsákolva kerülhet sor.

A közszolgáltató Z.H.K. Kft. 350 kg/természetes személy ingatlanhasználó fogyasztói helye/év összmennyiségig veszi át az építési-bontási hulladékot kizárólag az alábbiak szerinti elkülönített minőségben:

  • beton, építési kő
  • tégla, cserép
  • csempe, porcelán

Vegyes, több fajtát tartalmazó ömlesztett hulladékot tartalmazó hulladék átvételére nem kerül sor, kizárólag csak a fenti, elkülönítetten bevitt hulladék átvétele jogszerű.

A hulladékudvarban el NEM helyezhető hulladékok köre:

– veszélyes hulladékok (pl.: szárazelmek, akkumulátorok, izzók, fénycsövek, festék- és lakkmaradékok, használt motorolajok, növényvédő szer maradékok, stb.)

– háztartásokban keletkező vegyes kommunális hulladék.

A hulladékudvarban átvehető hulladékok minőségét és egy lakostól/háztartástól évente befogadható mennyiségét, a létesítmény működését, illetve az igénybevételre jogosultak körét az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet  szabályozza. A hulladékudvarba történő beszállításkor a lakos köteles a lakcímkártyáját és a személyi igazolványát a hulladék átvevőnek bemutatni, valamint igazolni, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a közszolgáltató részére megfizette (utolsó esedékes  befizetett közszolgáltatási díj feladóvevénye).

A természetes személy ingatlanhasználók által a hulladékudvarba leadható hulladék mennyisége esetenként nem haladhatja meg a 200 kg tömegmértéket, és naptári évenként a 400 kg tömegmértéket.

A gazdálkodó szerv ingatlanhasználó térítés ellenében jogosult a hulladékudvar szolgáltatásait igénybe venni, mely díjak megtalálhatóak a közszolgáltató honlapján.

A hulladékudvar működési rendje: a hulladékok csak szelektíven válogatva, fajtájuknak megfelelően zsákolva, elkülönítetten kerülhetnek beszállításra.

A hulladékudvarban leadható hulladékokkal kapcsolatos további információkért keresse fel a Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Nonprofit Kft. oldalát (www.zhk.hu).


 

                                                                                                                     Aros  János

                                                                                                                    polgármester

Feltöltő

Fel