Sárospataki Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet Költségvetési ügyintéző munkakör betöltésére

Sárospataki Polgármesteri Hivatal
                       
a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Sárospataki Polgármesteri Hivatal
Gazdálkodási Iroda

Költségvetési ügyintéző
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. melléklet 19. Pénzügyi és számviteli feladatok

Ellátandó feladatok:
Közreműködés a költségvetés és a beszámoló készítésében, napi utalási feladatok ellátása, részvétel a leltározási feladatok végrehajtásában, továbbá egyéb nyilvántartási, adatszolgáltatási feladatok végzése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Pénzügyi, számviteli feladatok ellátása.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
•    Magyar állampolgárság,
•    Cselekvőképesség,
•    Büntetlen előélet,
•    Az I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi, szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés.
•    A II. besorolási osztályban: Gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés.
•    Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása a 2007. évi CLII. törvény alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•    A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet szerinti szakmai önéletrajz,
•    3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy igazolás annak megkéréséről,
•    A végzettséget és szakképzettséget, szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok másolata,
•    A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul a pályázat tartalmának és személyes adatainak a pályázat elbírálásában résztvevők általi megismeréséhez.
•    Nyilatkozat a vagyonnyilatkozati kötelezettség teljesítésének vállalására vonatkozóan.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2017. május 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bánkuti Gyuláné költségvetési csoportvezető nyújt, a 06/47-513-256 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•    Postai úton, a pályázatnak a Sárospataki Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3688/2017. , valamint a munkakör megnevezését: Költségvetési ügyintéző.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•    www.sarospatak.hu – 2017. április 7.
•    Zemplén Televízió – 2017. április 7.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázat kiírója fenntartja a jogot az eljárás bármely szakaszában a pályázat eredménytelenné nyilvánítására. A határozott idejű kinevezés első 6 hónapja próbaidő.

Feltöltő

Fel