Dr. Szathmáry Béla előadása az „Akadémiai Esték” sorozatban

2017. április 4-én az MTA-MAB Eszterházy Akadémiai Klub programsorozatában PhD, Dr. habil. Szathmári Béla egyetemi tanár, a Tiszáninneni Református Egyházkerület Egyházjogi Kutatóintézete igazgatója tartott előadást a Sárospataki Comenius Campuson.
Témája a gyermekvédelem jogi eszközeiről szólt. Kifejtését a jogszabályi háttér felvázolásával kezdte, ehhez kötődően kiemelte az Alaptörvény XVI. cikkelyét, a New York-i Nemzetközi Egyezményt és a gyermekvédelmi törvényt. A törvénykezési alapok összefoglalása után néhány gondolatot a bűncselekményt elkövető gyermekkel történő bánásmódról és a gyermek magánéletébe, intim szférájába történő beavatkozásról mondott el.
A legnagyobb érdeklődést előadásának második részével vívta ki, amikor is a témával kapcsolatos gyermeknevelési eszköztárat, a testi fenyítés tilalmát, a családon és kapcsolaton belüli erőszak fajtáit és következményeit, illetve az erőszakra utaló gyanújeleket, valamint a megelőzési lehetőségeket taglalta.
Előadásának minden jelenlévő oktató, tanító- és óvodapedagógus szakos hallgató, valamint környékbeli pedagógus számára élvezetes összetevője volt, hogy Dr. Szathmáry Béla számos részkérdést a pedagógus nézőpontjából fejtett ki, illetve saját bírói gyakorlatából vett példákkal illusztrált.

Az előadó engedélyével prezentációja a Campus állandó rovatában tanulmányozható (hamarosan a filmfelvétel is ugyanezen a felületen lesz elérhető): https://sarospatak.uni-eszterhazy.hu/hu/sarospatak/tudomany-es-muveszet/mta-mab-eszterhazy

Hír: Sándor Zsuzsa
Fotó: Sasi Gábor

Feltöltő

Fel