Bodnár László költő tartott előadást a Sárospataki Irodalmi Olvasókör összejövetelén

A Sárospataki Irodalmi Olvasókör március végi összejövetelén “Utazás Versvilágba” c.verses,zenével illusztrált programunkkal a Költészet Napját ünnepeltük. Vendégünk a Körünkben is nagy tiszteletnek örvendő Bodnár László, sátoraljaújhelyi költő, Kassai-Balla Krisztina, a Zemplén TV kiváló hírszerkesztő-riportere, és a zenei előadó, a kedvencünk,Czabányi Attila volt.

Bevezetésként Kassai-Balla Krisztina köszöntötte a nagy létszámban megjelent tagjainkat,érdeklődőket,és Bodnár Lászlót,aki“ itt él,fölénk magasodva, egy tehetséges költő, akinek a verseit eleinte a Facebook oldalon ismerhették meg, később egy–két szép,különleges gondolatsorát a helyi, a közéleti napilapok és az irodalmi folyóiratok is közreadták.”

Bodnár László,költő Sátoraljaújhelyben született, az iskolai tanulmányait is itt végezte. A munkahelye: az újhelyi Erzsébet Kórház.Igen termékeny költő, tizennégyéves kora óta ( 1984. szeptember 30. ) közel háromezer verset alkotott . A szülei és a barátai tanácsára a 90-es évek elején az Újhelyi Körkép c.folyóiratban, Ducsai Attila főszerkesztő támogatásával jelent meg először három költeménye,majd 1998.március 15-én,Budapesten adták ki az első verseskötetét: Ismered jól a tengert? címmel,a dokumentumot Kassai Lajos papköltő is támogatta.

Az Ars poétikája: “A költészetet közel vinni az emberekhez.” A szebbnél szebb költeményekben jelen van a hazaszeretet, a táj, a szerelem és az emberi kapcsolatok ábrázolása.
Megjelent kötetei:
1998. Harmoniák-Harmonies c.magyar-angol nyelven,
1999. A végtelen bölcsője anyám,
2000. Áldott Éden,
2005. Lélekdalok,
2010. A virradat üzen,
2013. a Versvilág .

A költői tevékenységét Dr.Kováts Dániel, Dr.Tusnády László, Nyíri Péter,Fehér József kiváló, sátoraljaújhelyi irodalomtörténészek segítették.

Az interneten ismerte meg a “haiku”, “iku”,”tanka” három japán versformát,amelynek kiváló magyarországi képviselője Fodor Ákos volt,aki sajnos 2015-ben meghalt. Megtudhattuk,hogy XI.századi japán,három soros versformák, és ismerni kell a szabályaikat.

Szakítás:”Kicsordult ,-tenyeremből,- arcod mosolya.” Arcod csendjében:”Időkönny,- emlékezés pecsétje,-merengő ablakok.” A különleges verseket“Csillagzuhogás” címmel tervezi kötet formájában is közreadni.

Bodnár László,a tehetséges ,kiváló költő megosztotta a jelenlévőkkel a versei alkotása titkait is.Megtudhattuk,hogy először szótárfüzetbe írja le a gondolatait,majd számítógépre viszi,és utána többször javítgatja azokat.

Tagja az Alkotó Képzőművészek és Írók Országos Szövetségének, a szlovákiai TICCE Alkotókörnek, a Váci Mihály Irodalmi Körnek,a Keresztény Alkotók Közösségének,a Cserhát Művészkörnek és a Váci Mihály Társaságnak.

A Költészet Napi programunkban Kassai-Balla Krisztina színvonalas előadásában hallgathattuk meg Bodnár László költő:”Él a vers”,a Szavak színe, a Szülőföldem szerelme c.gyönyörű verseit, Czabányi Attila különleges instrumentális zenéit, és a költő-vendégünk kedvencét, József Attila:Kertész leszek c. megzenésített versét.

Nagyon örültünk,hogy a költő-olvasó találkozón a Borsi Polgári Társulás, a Bodrogszerdahelyi Kör,és a Bodrogközi Emberért,az Emberségért Egyesület képviselői is résztvettek és velünk ünnepeltek.

Mindnyájunk nevében nagy tisztelettel és hálásan köszönjük Bodnár László, sátoraljaújhelyi költő,Kassai-Balla Krisztina ,a Zemplén TV hírszerkesztője és Czabányi Attila értékes,páratlan és szíves közreműködését.

Különleges alkalom volt,hogy a Költészet Napján találkozhattunk, együtt ünnepelhettünk a határon inneni és túli barátainkkal is.

„Versek világa otthonom,
teremti szándék, akarat.
Szavak mögötti pillanat,
így lesz majd fény a holnapon.”(Szívhíd)

Halász Magdolna, Olvasóköri elnök beszámolója

Feltöltő

Fel