Pályázati felhívás tüzelőutalványok értékének megfelelő mennyiségű tüzifa szállítására

P Á L Y Á Z A T I   F E L H Í V Á S

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális Bizottsága pályázati felhívást tesz közzé az általa kibocsátott tüzelőutalványok értékének megfelelő mennyiségű tüzifa szállítására vonatkozó árajánlatok megtételére.

Pályázatot nyújthat be valamennyi tüzifa értékesítésével foglalkozó sárospataki egyéni vállalkozó vagy cég, akik kis összegű (minimum 12.000,-Ft értékű ) utalványok beváltását is vállalják.

A pályázatban közölt árajánlatnak tartalmaznia kell a fűrészelt tüzifa és a hasított tüzifa áfával növelt fogyasztói árát mázsában megjelölve, valamint a szállítási költséget – 1 mázsára levetítve -.

Az árajánlatokat tartalmazó pályázatot zárt borítékban 2017. április 18. napján (kedd 16 óráig lehet benyújtani a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Szociális Csoportjánál (3950 Sárospatak, Rákóczi út 32.). A borítékon fel kell tüntetni a pályázó nevét, elérhetőségét és a pályázat tárgyát.

A pályázatok elbírálására az Egészségügyi és Szociális Bizottság soron következő ülésén kerül sor, melyet követően döntéséről írásban értesít valamennyi árajánlatot tevő egyéni vállalkozót, illetve cég képviselőjét.

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a beérkezett pályázatokat az összességében legelőnyösebb árajánlat alapján nyilvánítja nyertesnek.

A szolgáltató részére történő fizetési feltételek a megállapodásban kerülnek rögzítésre.

Feltöltő

Fel