Ingyenes lomtalanítás lesz április 22-én

Tisztelt Sárospataki Lakosok!

INGYENES LOMTALANÍTÁS!

IDŐPONTJA: 2017. április 22. (szombat)

A szállítandó anyagokat szíveskedjenek leghamarabb a szállítást megelőző este, vagy a szállítás napján a kora reggeli órákban, de legkésőbb de. 6 óráig az úttest széléhez kihelyezni! A későbbi időpontokban kitett hulladékokat a Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Nonprofit Kft. nem szállítja el!

A lomtalanítás Apróhomok, Dorkó, Halászhomok, Kisgát dűlő, Páterhomok, Rózsás külterületekre is vonatkozik!

A lomtalanítás keretén belül a Z.H.K. Nonprofit Kft. elszállítja a lakásban, emberi tartózkodásra szolgáló más helyiségben felhalmozott nagyobb méretű berendezési tárgyakat, bútorokat, ágybetéteket, háztartási berendezéseket és készülékeket, rendeltetésszerű használatra már nem alkalmas egyéb használati tárgyakat, melyek az ingatlan használata során válnak feleslegessé és a rendszeres hulladékszállítás keretében méretüknél fogva nem szállíthatók el.

Figyelem! Építési törmeléket, zöld hulladékot és veszélyes hulladékot (pl. akkumulátor, elem, festékes doboz, fáradt olaj, olajos rongy, olajszűrő stb.) fertőző hulladékokat (pl. állati tetem, trágya stb.), permetszereket és azok dobozait, gumiköpenyt, autóbontásból származó hulladékot, autóroncsokat, gyógyszereket, éles-hegyes eszközöket (pl. injekciós tűk, fecskendők, vágó-szúróeszközök stb.) a közszolgáltató nem szállít el!

Aros János
polgármester

Feltöltő

Fel