Sárospatak Város Önkormányzata 2017. március 31-én tartja Képviselő-testületi ülését

A Képviselő-testületi ülés anyagai IDE kattintva tekinthetők meg.

M E G H Í V Ó

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában
biztosított jogkörömben Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületét
2017. március 31-én (péntek) 9:00 órára
a Sárospataki Polgármesteri Hivatal (Rákóczi út 32.)
Dísztermébe összehívom.

Napirend előtt:

• Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről és eseményekről
Előterjesztő: Aros János polgármester

Napirend:

1. Javaslat a települési támogatásokról szóló 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: dr. Vitányi Eszter jegyző
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság

2. Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 8/2015. (III. 02.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

3. Beszámoló Sárospatak város 2016. évi közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról
Előterjesztő: dr. Téglás István r. ezredes, a Sárospataki Rendőrkapitányság vezetője

4. Beszámoló a Sátoraljaújhelyi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2016. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Ignéczi Zsolt tűzoltó-parancsnok, a Sátoraljaújhelyi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság vezetője
5. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

6. Javaslat a köztemetési szolgáltatásra vonatkozó megállapodás megkötésére
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság

7. Javaslat a Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft. által kibocsátott kötvény átalakítására
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

8. Javaslat a Sárospatak, Téglagyár u. 33. szám alatti ingatlan kedvezményes telekértékesítési program keretein belül történő értékesítésére
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

9. Javaslat önkormányzati tulajdonú tavak haszonbérlet útján történő hasznosítására
Előterjesztő: Sikora Attila alpolgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

10. Javaslat Sárospatak Város Önkormányzata és a Sárospataki Torna Club közötti bérleti szerződés módosítására
Előterjesztő: Sikora Attila alpolgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

11. Javaslat a Szent Erzsébet Út Alapítvánnyal történő Közművelődési megállapodás megkötésére
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Humán Bizottság

12. Javaslat az Árpád-házi Szent Erzsébet Történelmi Társasággal történő Közművelődési megállapodás megkötésére
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Humán Bizottság

13. Javaslat a Sárospatak-Végardói Görögkatolikus Parókia támogatására
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

14. Javaslat a ,,Testvér-települési programok és együttműködések” pályázati felhívásra benyújtandó pályázatra
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

15. Javaslat dr. Szebényi Tibor Sárospatak, Október 23. tér 10. fsz. 2. ajtószám alatti lakos szerződéshosszabbítási kérelmére
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

16. Egyéb ügyek

Zárt ülésen:

1. Javaslat első lakóingatlanhoz jutók támogatására
Előterjesztő: dr. Vitányi Eszter jegyző
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság

2. Egyéb ügyek

Sárospatak, 2017. március 23.

Aros János

Feltöltő

Fel