Tájékoztató a zöldhulladék elszállításáról

Tisztelt Sárospataki Lakosok!

A tavasz beköszöntével elkezdődtek a kerti munkák is, melynek következtében megnövekedett az ingatlanok elé, közterületre kihelyezett zöldhulladék mennyisége.

Tájékoztatom Sárospatak város lakosságát, hogy a Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Nonprofit Kft. áprilisban kezdi ismét begyűjteni a zöldhulladékot havi rendszerességgel. A pontos időpontokról a későbbiekben tájékoztatja az önkormányzatot a közszolgáltató.
A zöldhulladék közszolgáltató általi begyűjtésének kezdetéig lehetősége van a lakosságnak az avar és kerti hulladék égetésének helyi szabályairól szóló 18/2015. (VI. 01.) önkormányzati rendelet előírásait betartva elégetni a zöldhulladékot. Az önkormányzati rendelet innen tölthető le: http://varoshaza.sarospatak.hu/melleklet/3386/
A Sárospataki Kommunális Szervezet nem szállítja el a magántulajdonú ingatlanról származó, kapu elé kitett zöldhulladékot.

Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy amíg a zöldhulladék begyűjtése nem kezdődik el a városban, addig a zöldhulladékot vagy tárolják a saját ingatlanukon, vagy azt a helyi rendelet előírásait betartva égessék el.

dr. Vitányi Eszter, jegyző

Feltöltő

Fel