Felhívás óvodai beiratkozásra

FELHÍVÁS

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2017/2018 tanévre történő óvodai beiratkozás
a Carolina Óvoda és Bölcsődében /3950 Sárospatak, Zrínyi utca 40./
2017. április 20 – 28.  között történik

A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-jétől hatályba lépő rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie. Továbbá felvételre jogosultak azok a gyermekek, akik a felvételtől számított 6 hónapon belül betöltik a 3. életévüket.
A 2017/2018-as nevelési évben a 2014. augusztus 31-ig született gyermekek óvodai beíratása kötelező!
A 2014. augusztus 31. után született gyermekek 2018. szeptember 1-től óvodakötelesek.
Az a szülő, vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben nem íratja be az óvodába, szabálysértést követ el.
Amennyiben gyermeküket más településen, vagy külföldön íratják óvodába, a jogviszony létrejöttéről igazolást kérünk bemutatni a felvételt biztosító óvodától a Carolina Óvoda és Bölcsőde vezetőjének, valamint a település jegyzőjének.

A beíratáshoz szükséges okmányok:
•    a gyermek személyi azonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
•    a szülő személyi azonosítására alkalmas személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
•    a gyermek TAJ kártyája,
•    a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
•    az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermek felvételéhez a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata, amennyiben rendelkezésre áll.

A gyermekek felvételéről a beiratkozást követő 15 napon belül, de legkésőbb május 12-ig hoz döntést az intézmény vezetője, és az óvodai felvételi kérelem elbírálásáról – a döntést megalapozó indoklással, valamint a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással – írásban értesíti a szülőt.

Tisztelt Szülők!
A Carolina Óvoda és Bölcsőde beiratkozáshoz kapcsolódó rendezvényeiről az intézmény honlapján: http://www.carolinaovoda.hu/, valamint Sárospatak Város Önkormányzatának hivatalos honlapján: http: //www. sarospatak.hu/ tájékozódhat.

Sárospatak, 2017. március 20.

dr. Vitányi Eszter s.k.
Sárospatak jegyzője

Feltöltő

Fel