Cserkész fogadalomtétel a Református Templomban

Négy cserkészújonc tett ünnepélyes fogadalmat a Sárospataki Református Templomban a délelőtti istentiszteleten, vasárnap, 2017. március 12-én. A lelkészi szolgálatot követően a Nemzeti Dal meghallgatásával kezdődött a fogadalomtétel. Utána a Cserkésztörvényeket mondta el az egyik fogadalomtévő. Ezt követte az ünnepélyes fogadalomtétel és a cserkésznyakkendők felkötése. Az ünnepi alkalom szeretetvendégséggel végződött a cserkészotthonban a szülők részvételével.

Dr. Nagy György, helyettes cserkészparancsnok, 763, sz. Sztárai Mihály cs.cs. beszámolója

Feltöltő

Fel