Bemutatták a “Rákóczi és Kassa” című könyvet

A Sárospataki Irodalmi Olvasókör februári összejövetelén a Kassai Polgári Klub Elnöksége„ Rákóczi és Kassa” c. kötetet mutatta be tagjainknak és az érdeklődőknek. Bevezetésként Czabányi Attila,főiskolai hallgató színvonalas közreműködésében II.Rákóczi Ferenc: Beszélgetés közben,és Ima a hazáért c.nagy- hatású verseit hallgathattuk meg.

Halász Magdolna,az Olvasókör elnöke nagy szeretettel, tisztelettel köszöntötte Palencsárné Csáji Ildikót,a Kassai Polgári Klub Elnök asszonyát,Balassa Zoltán kassai helytörténészt,tanárt, Dr.J. Újváry Zsuzsannát, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem docensét,Kerékgyártó József egri harang-és helytörténészt.

Ezután Palencsárné Csáji Ildikó részletesen  beszámolt a 2016.október 26-29.között  „Rákóczi és Kassa” címmel, II.Rákóczi Ferenc és bujdosótársai hamvai 110. éves hazahozatala alkalmából, Kassa városában     megrendezett négy napos nemzetközi konferencia sikeres megvalósításáról. Megtudhattuk,hogy  Szlovákiából és   hazánkból huszonkét  neves történész,helytörténész idézte a nagy fejedelem és a   bujdosótársai emlékét.
A Sárospataki Irodalmi Olvasókör sikeresen pályázott a Nemzeti Együttműködési Alapnál,és a konferencia anyaga: „Rákóczi és Kassa” címmel önálló kötet formájában is megjelenhetett.
Ezután Balassa Zoltán, kassai,kiváló helytörténész,tanár szemléletesen mutatta be a megjelenítésében is ízléses,tartalmában igen gazdag,különleges illusztrációkkal ellátott könyvet. Megtudhattuk,hogy a 240 oldalt tartalmazó dokumentum három nagy fejezetben adja közre a  nemzetközi konferencia anyagát. Minden tanulmány végén angol nyelvű rezümé olvasható.
Az I. fejezetben Thököly Imre és II. Rákóczi Ferenc Habsburg-ellenes mozgalmáról,  a Rákóczi-kincsekről, a fejedelemasszony és második férje,Thököly bujdosásáról, a hamvaik  hazahozatala körülményeiről  és méltó elhelyezésükről olvashatunk.
A  II. fejezetben  Rákóczi és Kassa,majd  Kisvárda,Rozsnyó  városokkal,az unitusok és ortodoxok román felekezetekkel,a görög katolikus ruszinokkal,(akiket, „ gens fidelessima”, leghűségesebb nemzetnek nevezte)  való kapcsolatát, majd a  fejedelem katonai kitüntetéseit,a vadászat szerepét és funkcióit Rákóczi életében,és a Rákóczi-kor zenéjét mutatja be.
A III. fejezetben Rákóczi rezidenciáit, a nagysárosi kastélyt, a zborói vár és megmentését,Thaly Kálmán életét,munkásságát,Rákóczi temetési harangjait,Rákóczi temetését és a kassai Püspökség kapcsolatát 1906-ban,a Rákóczi-kultuszt Kassán 1918-1944 között,Rákóczi kultuszát a szlovák történelmi kultúrában,Dudits Andor: „II.Rákóczi Ferenc életének megdicsőülése”c. falfestmény restaurálását,és a Rákóczi-ereklyéket elemzi .

A program további részében Dr.J.Újváry Zsuzsanna és Kerékgyártó József,a kassai  kedves vendégeink rövid összegzést adtak a kassai konferencián elhangzott előadásaikról.
Az ízléses borítóval ellátott, 238 oldal terjedelmű,különleges fotókkal szemléltetett emlékkötet a Sárospataki Nyomdaipari Kft. színvonalas munkájának bizonyítéka.
A kassai és a sárospataki civil szervezet közös programja a kötet dedikálásával és baráti beszélgetéssel zárult.
A  „Rákóczi és Kassa” c. jubileumi kötet a Sárospataki Olvasókör Elnökségétől megvásárolható.

Kép és szöveg: SIOK.

Feltöltő

Fel