Rendkívüli ülést tart Sárospatak város képviselő-testülete

M E G H Í V Ó

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában
biztosított jogkörömben Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületét
2017. március 6-án (hétfő) 15:00 órára
a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében (Rákóczi út 32.) tartandó
rendkívüli ülésére összehívom.

Napirend:

1.    Javaslat a Sárospataki Torna Club által kért tulajdonosi hozzájárulásra
Előterjesztő: Sikora Attila alpolgármester

Sárospatak, 2017. március 3.

Feltöltő

Fel