Beszámoló az idei Wass Albert felolvasóestről

Az idén immár tizedik alkalommal hirdették meg a Wass Albert felolvasóestet. A február 17-18-ra 25 órás időtartamra meghirdetett szépirodalmi kezdeményezéshez ezúttal is több tucatnyi helyszín csatlakozott, így Sárospataktól Budapesten át New York-ig gyűltek össze a magyar irodalom kedvelői, hogy Wass Albert – és más kiváló magyar szerzők – műveiből felolvassanak. Van abban valami kellemesen megborzongató és erőt adó, hogy ennyi helyszínen egyszerre, egy időben gyűlnek össze a magyar irodalom kedvelői a Kárpát-medencében és azon is túl.

A Sárospataki Wass Albert Kör (SWAK) felhívására idén a Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium egyik termében jöttek össze azok, akik vállalták, hogy február 17-én 18 órától éjfélig egymást váltva olvasnak fel. Az egyesület tagjain kívül a gimnázium néhány diákja vállalkozott arra, hogy részt vesz a felolvasóesten. Az est folyamán a közel 30 résztvevő elsősorban Wass Albert műveiből olvasott fel, de elhangzott egy József Attila vers is.

A megjelenteket Tarnavölgyi László köszöntötte. A SWAK elnöke megnyitó gondolataiban arról szólt, hogy Wass Albert és más kiváló magyar szerzők műveit érdemes újra és újra elolvasni, újra ás újra felfedezni azok szépségét, jelentőségét, ezáltal feleleveníteni a magyar irodalomról szerzett tudásunkat. Ezeken túl a felolvasóest legfőbb jelentősége talán abban foglalható össze, hogy Wass Albert személyében egy olyan magyar ember életét és munkásságát ismerhetjük meg még jobban, aki nem csak kiváló író és költő volt, hanem az erkölcs és a hazafiasság terén is példaképül szolgálhat mindannyiunk számára. Olyan tiszta nemzeti elkötelezettség jellemezte és olyat alkotott, amiből minden magyar ember csak épülhet. Takaró Mihály irodalomtörténész szavaival élve „Wass Albert helye – hatalmas és időtálló életműve, valamint a magyarságért tett felmérhetetlen jelentőségű munkája és szolgálata nyomán – a magyar kultúra halhatatlanjai között van. Ellenségei és ellenfelei elhallgatnak majd, ahogyan „a víz szalad, de a kő marad”.

Ez a szépirodalmi kezdeményezés továbbá alkalom Wass Albert – talán legfőbb – üzenetének közvetítésére: magyarok, akik a Kárpát-medencében és szerte a világban éltek, merjetek magyarok lenni és legyetek büszkék magyarságotokra! Vagyis az ilyen felolvasóesten elhangzó gondolatok összekötnek bennünket, magyarokat itt a Kárpát-medencében, és azon is túl. Wass Albert művei, az elhangzó írásai közelebb hoznak bennünket egymáshoz. S ez nem kevés akkor, ha arra gondolunk, hogy napjaink digitális világában egyre kevesebb figyelem fordul a könyvek felé. Ez a rendezvény jó lehetőség arra is, hogy ismét felfedezzük a könyveket, az olvasás örömét – húzta alá bevezetőjében az egyesület elnöke.

Az idei felolvasóest rendhagyó volt abból a szempontból, hogy egybeesett Wass Albert halálának napjával. Az erdélyi írófejedelem a floridai Astorban 1998. február 17-én tette le a tollat végleg. Azt a tollat, amellyel – képletesen – annyi gyönyörű alkotást hozott létre és hagyott örökül szeretett nemzete, a magyarság számára. A mostani felolvasóest tehát egyben megemlékezés volt Wass Albert halálának 19. évfordulóján.

A résztvevők ismét megbizonyosodhattak e kiváló szépirodalmi kezdeményezés teremtő erejéről, közösségformáló, nemzettudatot erősítő jellegéről. Mindannyian azzal az érzéssel búcsúztunk, hogy alig várjuk a tizenegyedik Wass Albert felolvasóestet.
Köszönjük a Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium vezetésének, személy szerint Tóth Tamás igazgató úrnak, hogy az irodalmi rendezvénynek otthont adott.

Sárospataki Wass Albert Kör Elnöksége
Fotók: Gyárfás Pál, Pándy-Szekeres Dávid

Feltöltő

Fel