Sárospatak Város Önkormányzata 2017. február 24-én tartja Képviselő-testületi ülését

polgarmestertol

A Képviselő-testületi ülés anyagai IDE kattintva tekinthetők meg.

M E G H Í V Ó

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában
biztosított jogkörömben Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületét
2017. február 24-én (péntek) 9:00 órára
a Sárospataki Polgármesteri Hivatal (Rákóczi út 32.)
Dísztermébe összehívom.

Napirend előtt:

•    Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről és eseményekről
Előterjesztő: Aros János polgármester

Napirend:

1.    Javaslat Sárospatak Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 01.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

2.    Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjára
Előterjesztő: dr. Vitányi Eszter jegyző
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság

3.    Javaslat a közterületnév és településrész-név megállapításáról, valamint a házak számozásáról, emléktáblák elhelyezéséről szóló 11/2013. (VI. 6.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

4.    Javaslat az anyakönyvi események engedélyezésére, és az anyakönyvi eseményekhez fűződő többletszolgáltatásokért fizetendő díjakra
Előterjesztő: dr. Vitányi Eszter jegyző
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

5.    Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

6.    Javaslat a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi üzleti tervére
Előterjesztő: Hörcsig Márton a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

7.    Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 33/2009. (XII. 1.) rendelet módosítására irányuló önkormányzati képviselői kezdeményezésre
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság

8.    Javaslat a Sárospatak belterület 1802/1. és 1802/2. helyrajzi szám alatti ingatlanokra vonatkozó használati megállapodásra
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság

9.    Javaslat a 2017. évi sporttámogatások felosztására
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

10.    Javaslat A Művelődés Háza és Könyvtára igazgatói pályázatának kiírására
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Humán Bizottság

11.    Javaslat a Miskolci Egyházmegye által kért tulajdonosi hozzájárulásra
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

12.    Javaslat a Magyar Állam tulajdonában lévő Sárospatak belterület 184. helyrajzi számú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

13.    Javaslat a Rendelőintézet értéknövelő kivitelezési munkálatai közben felmerült pótmunkára vonatkozó szerződés megkötésére
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság

14.    Javaslat a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú, „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívásra benyújtandó pályázatra  
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

15.    Javaslat Humán kapacitások/szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek megnevezésű pályázatokon való részvételre
Előterjesztő: Sikora Attila alpolgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

16.    Javaslat Sárospatak város megjelenéséről a 2017. évi Utazás Kiállításon és az arra vonatkozó együttműködési megállapodás megkötésére
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

17.    Tájékoztató a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok pénzügyi egyensúlyi helyzetéről
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

18.    Egyéb ügyek

Zárt ülésen:

1.    Javaslat első lakóingatlanhoz jutók támogatására
Előterjesztő: dr. Vitányi Eszter jegyző
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság

2.    Javaslat a Sárospatak nyilvánosságáért díj adományozására
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Humán Bizottság

3.    Javaslat Kerékgyártó Miklós sárospataki lakos rendkívüli települési támogatás megállapításának elutasítása miatt benyújtott fellebbezésének elbírálására
Előterjesztő: dr. Vitányi Eszter jegyző
Véleményezi: Egészségügyi és Szociális Bizottság

4.    Javaslat a 2017. évre tervezett útépítési anyagok (aszfalt, emulzió) beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás megindítására
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

5.    Egyéb ügyek

Sárospatak, 2017. február 17.              Aros János

Feltöltő

Fel