Felhívás településrendezési lakossági fórumra

Felhívás!

Sárospatak Város Önkormányzata nevében tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Sárospatak város településrendezési eszközeinek (Településszerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat, Szabályozási Terv, stb.) jelenleg folyamatban lévő módosítási eljárás keretein belül lakossági fórum kerül megtartásra annak érdekében, hogy a Tisztelt Lakosság, valamint a településen működő vállalkozások, civil szervezetek is széles körben megismerhessék az elképzeléseket, illetve véleményeiket, javaslataikat megtehessék.

A lakossági fórum az alábbi időpontban, illetve helyszínen kerül megrendezésre:

•    2017. február 9. (csütörtök), 14 óra,
Sárospataki Polgármesteri Hivatal I. emeleti díszterme
3950 Sárospatak, Rákóczi út 32.

A lakossági fórumokon jelen lesznek:

•    Aros János Sárospatak Város polgármestere
(akadályoztatása esetén Sikora Attila alpolgármester),
•    Olajos Csaba Sárospatak Város Főépítésze,
•    a Hadas Építész Mérnöki Művészeti Kft. képviselői (a tervek készítői),
•    a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Műszaki és Kommunális Iroda illetékes dolgozói

Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy a lakossági fórumokon lehetőségeik szerint megjelenni szíveskedjenek.

2017. január 30.

Aros János s.k.
polgármester

Feltöltő

Fel