Sárospatak Város Önkormányzata 2017. január 27-én tartja Képviselő-testületi ülését

polgarmestertol

A Képviselő-testületi ülés anyagai IDE kattintva tekinthetők meg.

M E G H Í V Ó

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában
biztosított jogkörömben Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületét
2017. január 27-én (péntek) 9:00 órára
a Sárospataki Polgármesteri Hivatal (Rákóczi út 32.)
Dísztermébe összehívom.

Napirend előtt:

• Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről és eseményekről
Előterjesztő: Aros János polgármester

Napirend:

1. Javaslat Sárospatak Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeire
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

2. Javaslat Sárospatak Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésére
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

3. Javaslat az idegenforgalmi adóról szóló 17/2016. (XI. 04.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: dr. Vitányi Eszter jegyző
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

4. Beszámoló az intézkedést igénylő fák kezeléséről
Előterjesztő: Béli Zoltán a Sárospataki Kommunális Szervezet vezetője
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

5. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

6. Javaslat a polgármester és az alpolgármester illetményére
Előterjesztő: dr. Vitányi Eszter jegyző
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

7. Javaslat a polgármester és az alpolgármester költségtérítésének megállapítására
Előterjesztő: dr. Vitányi Eszter jegyző
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

8. Javaslat a polgármester cafetéria-juttatására
Előterjesztő: dr. Vitányi Eszter jegyző
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

9. Javaslat a polgármester szabadságának ütemezésére
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

10. Javaslat a Sárospatak Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok ügyvezetőinek javadalmazására
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

11. Javaslat a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft.-vel megkötött kölcsön nyújtásáról szóló Megállapodás módosítására
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

12. Javaslat a 2017. évi startmunka programokra
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

13. Javaslat a Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Programban való részvételre
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

14. Javaslat a „Sárospatak város szennyvízelvezetése és –tisztítása” (KEHOP-2.2.2-15-2015-00036) projekt kapcsán projektösszevonásra és megvalósításra vonatkozó konzorciumi együttműködési megállapodásra
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

15. Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásáról szóló Közszolgáltatási szerződés módosítására
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

16. Javaslat Sárospatak rendezési tervének II. ütemű módosítása véleményezési szakaszának lezárására
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

17. Javaslat a Sárospatak, Rákóczi Ferenc utca 14. fsz. 1. ajtószám alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlására
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

18. Javaslat a Sárospataki Amatőr Művészekért Alapítvánnyal történő Közművelődési megállapodás megkötésére
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

19. Javaslat a sárospataki nemzetiségi önkormányzatokkal megkötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatára
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

20. Tájékoztató az önkormányzat lejárt szállítói állományának alakulásáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság

21. Egyéb ügyek

Feltöltő

Fel