A Sárospataki Wass Albert Kör Petőfi Sándorra emlékezett

A Sárospataki Wass Albert Kör tagjai és a költő tisztelői idén is korán kezdték az új esztendőt, hiszen mindjárt az év első napján megemlékeztek Petőfi Sándorról a forradalmár költő sárospataki szobránál. Az immár hagyományos születésnapi megemlékezésen a Himnusz eléneklése után az egyesület tagja, Kiss Endre József könyvtárigazgató méltatta a lánglelkű forradalmár költő életét és munkásságát, költészetének jelentőségét.

A nemzet költője – Petőfi Sándor – születésének évfordulóján a megemlékezés szólt a költő életútjának nyitott kérdéseiről, melyek ma is a születése, származása, eltűnése és a feltételezett, szibériai utóélete kapcsán vetődnek fel. Erre adott alkalmat Tyivanyenko burját professzor napjainkban magyarul is megjelent könyve, mely a szibériai Petőfi-kutatás eseményeit és eredményeit követi a kezdetektől mostanáig. A cél ugyanaz, mint ami másfél évszázada minden nemzedékben megfogalmazódott: a történeti igazság teljesebb kibontása és a méltó feltételek megteremtése ahhoz, hogy a nemzet és a költő minden tisztelője végre méltóképpen leróhassa kegyeletét a magyar földben pihenő maradványai mellett.

A SWAK tagsága kötelességének érzi, hogy emlékezzen és emlékeztessen Petőfire, aki szeretett városunkról, Sárospatakról így emlékezett meg úti levelében 1847-ben: „Szent föld. E város volt a magyar forradalmak oroszlánbarlangja. Itt tanyáztak a szabadság oroszlánjai.”

A január 1-ei megemlékezést a Szózat eléneklése zárta.

Sárospataki Wass Albert Kör Elnöksége

(Fotók: Földházi István és Kovács László)

Feltöltő

Fel