Beszámoló a december 16-án megtartott képviselő-testületi ülésről

Ünnepi eseménnyel kezdődött az év utolsó képviselő-testületi ülése Sárospatakon, hiszen 2016. december 16-án adták át a város kitüntető rendeletének értelmében a Jó tanuló-, jó sportoló díjakat.

Az idei éven Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő- testülete I. kategóriában Jó tanuló- jó sportoló díjat adományozott Perényi Anna, a Sárospataki Rákóczi Ferenc Általános Iskola 7. osztályos tanulója számára.

Jó tanuló- jó sportoló díj elismerésben részesült Pásztor András, a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma, Általános Iskolája és Diákotthona 8. osztályos tanulója. A képviselő- testület Jó tanuló- jó sportoló díjat adományozott a II. kategóriában Lastóczki Lili részére, aki a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma, Általános Iskolája és Diákotthona 13. évfolyamos tanulója. II. kategóriában Jó tanuló jó sportoló kitüntetésben részesült Móré Balázs, a Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium 12. évfolyamos tanulója.

A díjak átadását követően szó volt az első napirendi pontban a 2016-os évi költségvetés módosításáról, amely pozitív esemény – mondta Sikora Attila. A város alpolgármestere közölte, míg év elején még 119 millió forinttal tervezték az elvárt önkormányzati támogatást ( hiányt – szerk.) addigra év végére ez az összeg 39 millió forintra csökkent, sőt novemberben beadott pályázat eredménye még év végéig megérkezhet, így nullás lehet a költségvetés.

Az iparűzési adóról szóló rendelet módosítására is sor került, hiszen korábban kedvezményt fogalmaztak meg például a háziorvosoknak, védőnőknek 50 százalékos mértékben, azonban eddig ez a támogatás úgynevezett De minimis támogatásnak minősült, magasabb jogszabály értelmében mostantól már nem az, ezért annak átvezetése történt meg a helyi rendeletben.

A legutóbbi ülésen tárgyaltuk a beérkezett árajánlatokat a nem közművel gyűjtött szennyvíz begyűjtésére, most már megtörtént a szerződés megkötése is a vállalkozóval, amelynek időtartama 2019 év végéig szól.

A helyi kitüntetésekről szóló rendelet is módosításra került. Az élet úgy hozta, hogy az eredetileg augusztus 20-án átadandó Szent Erzsébet díjat a kitüntetett személy távolléte miatt csak később tudtuk átadni, az Őszi Szent Erzsébet ünnep részeként – mondja Sikora Attila. Az akkori ünnepi eseményen viszont megfogalmazódott, hogy a jövőben ez az időpont méltó lenne a díj átadására és most ezt a módosítást rögzítettük a rendeletünkben.

A piacról szóló rendelet módosítására is sor került, mert ki kellett vezetni a régi „MDF piacként” ismert területet az árusításra kijelölt helyek közül. Egyrészt mert ott törmelék található most, másrészt mert egy beadott TOP-os önkormányzati pályázat részeként az egész terület fejlesztés előtt áll.

Beszámoló hangzott el a Sárospatak és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának munkájáról, amely továbbra is az orvosi ügyelet és a belső ellenőrzés ellátását biztosítja nem csak Sárospatakon, hanem a 15 további járási településen is.

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia jelenlegi állásáról is elhangzott egy beszámoló, amelyben a legfontosabb, hogy most 12 beadott önkormányzati pályázat elbírálása van folyamatban, több mint 3 milliárd forint értékben. Egyelőre három pályázat előzetes bírálatán vagyunk túl sikeresen. Ezeken túl a Rákóczi várat és a szennyvízkezelést érintő pályázatokkal együtt bőven 7 milliárd forintos fejlesztés várható Sárospatakon.

Emléktábla elhelyezéséhez kért tulajdonosi hozzájárulást a Sárospataki Wass Albert Kör, miszerint a Szovjetunióba elhurcoltak emléknapján kívánnak egy emléktáblát avatni a Polgármesteri Hivatal falánál, amelyre pályázati forrásként 640 ezer forintot nyertek. A hozzájárulást megadtuk és várunk mi is mindenkit 2017. február 24-én az avatásra, amelyre Kövér László házelnök érkezik majd városunkba.

A piac üzemeltetésére vonatkozó szerződést is módosítottuk – mondja Sikora Attila, hozzátéve, hogy egyértelműsítették a feladatokat, azok pontos határidejét is beleértve a bérleti díjak és helypénzek tekintetében.

Javaslat fogalmazódott meg a jövő év első felének önkormányzati munkájáról és megszavaztuk a 100%-os önkormányzati tulajdonú társaságok ügyvezetőinek jutalmazását, tekintettel a vagyongazdálkodási rendeletünkre.

Szó volt még az éves közbeszerzési feladatokról és a város környezeti állapotáról is. Zárt ülésen döntöttek a képviselők a Magyar Kultúra Napján átadandó díjakról is.

A képviselő-testületi ülést követően került sor a karácsonyi és újévi üdvözlőlapokra kiírt pályázat eredményhirdetésére, ahol az alkotók nyomdakész képeslapok mellett könyvjutalomban is részesültek. Téglás Réka, a Carolina Óvoda és Bölcsőde óvodása; Hudák Flóra, Sajószegi Anna és Kádár Lili közös alkotása, a Sárospataki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 4. osztályos tanulói; Jaskó Emese, a Sárospataki Rákóczi Ferenc Általános Iskola 8. osztályos tanulója valamint Schmiedt Barbara Bernadett a Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium diákja részesültek elismerésben. Minden pályázónak gratulálunk és köszönjük munkáikat!

A díjak átadását az idei Közmeghallgatás követte.

Sikora Attila zárásként áldott, békés karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánt a város lakosságának.

Feltöltő

Fel