A Képviselő-testület 2017. I. félévi munkaterve

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének
sarospatakcimer
2017. I. félévi munkaterve

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

– A Képviselő-testület rendes üléseit általában négyhetente, a hónap utolsó pénteki napján 9 órai kezdettel tartja.
– A munkatervben szereplő napirendek elkészítésének és leadásának végső határideje az ülés napját megelőzően 2 héttel.
– Valamennyi ülésen – rendkívüli ülés kivételével – napirend előtt a polgármester beszámol a két ülés között történt fontosabb intézkedésekről és eseményekről.
– A rendkívüli ülés kivételével a polgármester valamennyi ülésen beszámol a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
– A bizottságok véleményezése a napirendeknél ajánlásként szerepel – kivéve az SZMSZ-ben meghatározott feladatokkal kapcsolatos napirendek véleményezését.
– A napirendek előkészítésében – annak tárgyától függően – a jegyző által meghatározottak szerint vesznek részt a hivatal dolgozói, szükség szerint felkérésre – megkeresésre a véleményező bizottságok és az önkormányzati intézmények, egyéb szervek vezetői.
– Valamennyi napirend előkészítéséért felelős a jegyző.

Az ülés ideje: január 27.

N a p i r e n d :

1. Javaslat Sárospatak Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeire
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

2. Javaslat Sárospatak Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésére
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

3. Beszámoló az intézkedést igénylő fák kezeléséről
Előterjesztő: a Sárospataki Kommunális Szervezet vezetője
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

4. Javaslat a polgármester szabadságának ütemezésére
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

5. Javaslat a polgármester cafetéria-juttatására
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

6. Javaslat a sárospataki nemzetiségi önkormányzatokkal megkötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatára
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

7. Tájékoztató a 2017. évi startmunka pályázatokról
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

8. Tájékoztató az önkormányzat lejárt szállítói állományának alakulásáról
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság

Az ülés ideje: február 24.

N a p i r e n d :

1. Javaslat Sárospatak Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 01.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

2. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjára
Előterjesztő: jegyző
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság

3. Javaslat a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi üzleti tervére
Előterjesztő: a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

4. Javaslat A Művelődés Háza és Könyvtára igazgatói pályázatának kiírására
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Humán Bizottság

5. Javaslat a 2017. évre tervezett útépítési anyagok (aszfalt, emulzió) beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás megindítására
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

6. Javaslat a Sárospatak nyilvánosságáért díj adományozására
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Humán Bizottság

7. Tájékoztató a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok pénzügyi egyensúlyi helyzetéről
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Az ülés ideje: március 31.

N a p i r e n d :

1. Beszámoló Sárospatak város közbiztonsági helyzetéről
Előterjesztő: a Sárospataki Rendőrkapitányság vezetője

2. Beszámoló a Sátoraljaújhelyi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2016. évi tevékenységéről
Előterjesztő: tűzoltóparancsnok

3. Beszámoló a Sárospataki Polgármesteri Hivatal 2016. évi munkájáról
Előterjesztő: jegyző
Véleményezi: valamennyi bizottság

4. Javaslat a köztemetési szolgáltatásra vonatkozó megállapodás megkötésére
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság

Az ülés ideje: április 28.

N a p i r e n d :

1. Beszámoló Sárospatak Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

2. Beszámoló az adóztatásról
Előterjesztő: jegyző
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

3. Beszámoló a SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság működéséről, a mérleg és eredmény-kimutatásáról
Előterjesztő: a SIDINFO Nonprofit Kft. ügyvezetője
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

4. Beszámoló az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság működéséről, a mérleg és eredmény-kimutatásáról
Előterjesztő: az INNOVO-PATAK Nonprofit Kft. ügyvezetője
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

5. Beszámoló a PATAQUA Sárospataki Termálfürdő- és Campingfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság működéséről, a mérleg és eredmény-kimutatásáról
Előterjesztő: a PATAQUA Kft. ügyvezetője
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

6. Beszámoló a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság működéséről, a mérleg és eredmény-kimutatásáról
Előterjesztő: a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft. ügyvezetője
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

7. Beszámoló a Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság működéséről, a mérleg és eredmény-kimutatásáról
Előterjesztő: a Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

8. Beszámoló a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság működéséről, a mérleg és eredmény-kimutatásáról
Előterjesztő: a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

9. Beszámoló a Sárospataki Carolina Óvoda és Bölcsőde munkájáról (2013-2016)
Előterjesztő: a Sárospataki Carolina Óvoda és Bölcsőde vezetője
Véleményezi: Humán Bizottság

10. Javaslat az óvodai körzethatárok módosítására
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Humán Bizottság

11. Javaslat A Művelődés Háza és Könyvtára igazgatói álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálására
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Humán Bizottság

12. Javaslat a 2016. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentésre
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

13. Javaslat Junior Pro Urbe Díj adományozására
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Humán Bizottság

14. Tájékoztató a 2016. év lezárult pályázatairól és programjairól
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

15. Tájékoztató az önkormányzat lejárt szállítói állományának alakulásáról
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság

Az ülés ideje: május 26.

N a p i r e n d :

1. Beszámoló a ZEMPLÉNI Vízmű Korlátolt Felelősségű Társaság működéséről, a mérleg és eredmény-kimutatásáról
Előterjesztő: a ZEMPLÉNI Vízmű Kft. ügyvezetője
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

2. Beszámoló a Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság működéséről, a mérleg és eredmény-kimutatásáról
Előterjesztő: a Zempléni Z.H.K. Nonprofit Kft. ügyvezetője
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

3. Beszámoló a Sárospataki Kommunális Szervezet 2016. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról
Előterjesztő: Sárospataki Kommunális Szervezet vezetője
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

4. Beszámoló Sárospatak Város Kulturális Stratégiájának végrehajtásáról
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Humán Bizottság

5. Javaslat a 2016. évre vonatkozó éves statisztikai összegzés elfogadására
Előterjesztő: jegyző
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

6. Tájékoztató a hulladékkezelési közszolgáltatás 2016. évi ellátásáról Sárospatak város illetékességi területén
Előterjesztő: a Zempléni Z.H.K. Nonprofit Kft. ügyvezetője
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

7. Tájékoztató a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előterjesztő: jegyző, a Gondozási Központ vezetője
Véleményezi: Egészségügyi és Szociális Bizottság, Humán Bizottság

8. Tájékoztató a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok pénzügyi egyensúlyi helyzetéről
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Az ülés ideje: június 30.

N a p i r e n d :

1. Javaslat Sárospatak Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének módosítására
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

2. Javaslat Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. II. félévi munkatervére
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

3. Tájékoztató Sárospatak Város Önkormányzata 2016. évi közbeszerzési eljárásainak belső ellenőrzéséről
Előterjesztő: jegyző
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

4. Tájékoztató Sárospatak városban a foglalkoztatás helyzetéről, a munkanélküliség alakulásáról
Előterjesztő: a Sárospataki Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség vezetője

KONKRÉT IDŐPONTOKTÓL FÜGGETLENÜL – nem teljeskörű felsorolás –

• javaslat önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosítására – szükség szerint –
• javaslat pályázatok benyújtására, önrész vállalására – kiírások függvényében –
• önkormányzati hatósági ügyek II. fokon történő elbírálása – szükség szerint –
• javaslat helyi rendeletek módosítására – szükség szerint –
• javaslat városrendezési és építési szabályzat módosítására – szükség szerint –
• támogatási kérelmek elbírálása – kérelmek beérkezésétől függően –
• gazdasági társaságok alapításával, átalakításával, működésével kapcsolatos döntések meghozatala – szükség szerint –

Feltöltő

Fel