Örökös Ökoiskola lett az Erdélyi

Iskolánk, a B-A-Z. M. Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Sárospataki Tagintézménye (Erdélyi)  2010 után 2013-ban is elnyerte az Ökoiskola címet, így lehetőségünk nyílt arra, hogy ez évben, immár az Örökös Ökoiskola címre nyújtsunk be pályázatot, amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Vidékfejlesztési Minisztérium megbízásából az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet hirdet meg, nevelési-oktatási intézmények számára.

Pályázatunkban bemutattuk, hogy iskolánkban fontos feladatnak tekintjük a környezeti nevelést, a fenntarthatóságra való törekvést, s, hogy ezt milyen eszközökkel valósítjuk meg. Bemutattuk, hogy oktató-nevelő munkánkban központi szerepet foglal el egy új környezettudatos értékrend kialakítása, mely hatással van a tanulók viselkedésére az iskolában, az otthonunkban, a társadalomban.

Fontosnak tarjuk a környezetünk megóvására, a természeti értékek felismerésére, befogadására nyitott közösség kialakítását, formálását. Célunk, hogy az Ökoiskola által kínált programok során lehetőségük nyíljon tanulóinknak felismerni és megérteni a környezettudatos magatartás fontosságát.

December elsején érkezett az alábbi hír:

„Örömmel értesítjük az Emberi Erőforrások Minisztériuma által felkért Értékelő Bizottság javaslatára Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár úr döntéséről, miszerint az Ön iskolája 2017. január 1-tól visszavonásig jogosult az Örökös Ökoiskola Cím és  logó  használatára.

Gratulálunk sikeres pályázatukhoz!”

És, hogy milyen előnyei is vannak Az Örökös Ökoiskola címnek?

A pályázaton elnyert Cím nem jár együtt közvetlen anyagi támogatással, de

  • Az Ökoiskola cím az oktatási- nevelési intézmények megkülönböztető minőségjelzője, mely vonzóvá teszi az intézményt a szülők és gyerekek számára.
  • Az Ökoiskola cím birtokában több lehetőségünk van pályázatokon való részvételre, és pályázataink elbírálásában ez a cím előnyt jelent.
  • A cím elnyerője az Ökoiskolák Hálózatának tagja lesz, hazai és nemzetközi kapcsolatrendszere bővül, a hálózat programjai segítik szakmai fejlődését.

Az Örökös Ökoiskolai címet elismerő oklevelet 2016. december 10-én, Budapesten, a Móricz Zsigmond Gimnáziumban Sóstói András, ökoiskolai munkacsoport-vezető vette át iskolánk képviseletében.

Köszönet mindenkinek, aki támogatta iskolánkat e megtisztelő cím elnyerésében!

Képek Ökoiskolánk életéből


Fel