Felhívás: közterületnév és településrész-név megállapításáról (kispataki lakópark)

FELHÍVÁS

A Sárospatak Város Önkormányzata tulajdonába került a Sárospatak, belterület 4087/11. helyrajzi
számú, természetben a Sárospatak, Gárdonyi – Budai Nagy Antal – Toldi Miklós utcák
által határolt területen (ismertebb nevén kispataki lakópark) lévő közlekedési terület (út), melynek
elnevezésére vonatkozóan az alábbi felhívást tesszük közzé:

A közterületnév és településrész-név megállapításáról, valamint a házak számozásáról, emléktáblák
elhelyezéséről szóló 11/2013. (VI.6.) önkormányzati rendelet értelmében minden újonnan
bejegyzett közterületet a bejegyzését követő egy éven belül el kell nevezni.

Az elnevezés fontosabb szabályai:
– az elnevezéskor különös figyelemmel kell lenni a helyi hagyományokra, a helytörténeti
kutatásokra, a lakosság élő névhasználatára, a magyar nyelv követelményeire, az egyszerűségre
és arra, hogy a név a többitől írásban is, hangzásában is jól megkülönböztethető legyen,
– a település közigazgatási területén több azonos elnevezésű közterület nem lehet,
– élő személyről közterületet elnevezni nem lehet,
– kizárólag vezetéknevet alkalmazni csak akkor szabad, ha a névadó személyiség így ismert
vagy az elnevezés egy családról történik
Kérjük a tisztelt lakosságot, helyi vállalkozásokat, civil szervezeteket, hogy a fentiek figyelembe
vételével – a már beérkezett alábbi javaslatokat kiegészítve – tegyék meg rövid indoklással
ellátott javaslataikat az érintett közterület elnevezésére:
– Téglagyár utca (az elnevezni kívánt közterület helyén korábban téglagyár működött)
– Kispatak utca (az elnevezni kívánt közterület „Kispatak” településrészen található)

Javaslataikat 2016. szeptember 30-ig a Sárospataki Polgármesteri Hivatalhoz (3950 Sárospatak,
Rákóczi u. 32.) eljuttatott postai levélben vagy a sarospatak@sarospatak.hu e-mail címre várjuk.

A beérkezett – és a jogszabályoknak is megfelelő – javaslatokat Sárospatak Város honlapján
szavazásra bocsájtjuk, melyről a Képviselő-testület a szavazás lezárása utáni soron következő
rendes ülésén fog dönteni.

Sárospataki Polgármesteri Hivatal

Feltöltő

Fel