Kettős ünnep a sárospataki bazilikában

Szép számmal gyűltek össze a hívek augusztus 23-án a sárospataki bazilikába. Dr. Ternyák Csaba egri érsek papjai kíséretében ünnepi szentmisét celebrált Szent Erzsébet szülővárosában. Az eseményen jelen volt a Szent Erzsébet Nővérek Kongregációjának generálisa, Samuela Werbinska, több mint tíz nővértársával.

Érsek atya örömmel tekintett vissza az elmúlt öt esztendőre, amióta jelen vannak a város életében a szerzetesnővérek. Karizmájukat megélve mindennap imádkoznak, betegeket látogatnak, idősek számára tartanak foglalkozásokat és természetesen a katolikus iskolában is jelen vannak. Szolgálatuk egyik kézzel fogható lelki gyümölcse az a közösség, amely köréjük szerveződött. Ők a Szent Erzsébet Apostoli Közösség. A már korábban ígéretet tett tagok még a tavalyi évben mutatkoztak be az egyházközségben, a mostani ünnepen pedig további 14 új taggal bővült létszámunk. Dr. Klinga Ágnes, Plósz Bertalanné és Vadkertiné Kőrössy Anna a nővérekkel együtt eredményesen munkálkodtak közösségük bővítésén, így augusztus 23-án az alábbi tagokkal lett gazdagabb a Szent Erzsébet Apostoli Közösség:

Bodrogközi Andrásné, Cziczer Katalin, Juhászné Nyusti Klára, Kecskeméthi Károlyné, Kissné Murányi Andrea, Lukács Józsefné, Makláry Teréz, Rusznák István, Rusznák Istvánné, Takács-Csomós Zsuzsanna, Csernátonyi Adrienn, Gál Béláné, Poncsák Ferenc, Poncsák Ferencné.

A felsorolt személyek a szentmise keretében ígéretet tettek a rend generálisának, majd ezt követően átvették a közösség szabályzatát és odatartozásuk látható jeleként átnyújtották nekik az érsek atya által megáldott és megszentelt Szent Erzsébet érmeket.

Az ünnepség a Szent Erzsébet Nővérek kolostorának új szárnyában fejeződött be, ahol Boldog Mária Lujza tiszteletére egy vendégházat áldott meg az egyházmegye főpásztora. Samuela generális-anya elmondta, hogy az épület az ideérkező nővérek elszállásolása mellett közösségi térként is szolgál majd, ahol az idősek kézműves foglalkozása mellett klubfoglalkozásra várják majd a fiatalabbakat is.

Bízunk benne, hogy az öt éve megjelent szerzetesi jelenlét továbbra is szép lelki gyümölcsöket fog teremni városunkban és tovább gyarapszik a közösség, akár világiak apostolkodásával, akár pedig új szerzetesi hivatásokkal.

Koleszár Krisztián hitoktató

Feltöltő

Fel