Hirdetmény az Erzsébet-utalványok kiadásának rendjéről

HIRDETMÉNY

Tájékoztatom a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult sárospataki lakosokat, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/A. § (1) bekezdése értelmében, akinek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága tárgyév augusztus 1-én fennáll, Erzsébet-utalvány formájában természetbeni támogatásban részesül. Az Erzsébet-utalvány fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására használható fel.

Fentiekre tekintettel felhívom a Sárospatak Város Jegyzője által megállapított rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultsággal rendelkezők figyelmét, hogy az Erzsébet-utalványokat

2016. augusztus 22. napjától – 2016. augusztus 26. napjáig vehetik át személyesen a Polgármesteri Hivatal ügyfélvárójában.

Kérem, hogy az átvételhez személyazonosító igazolványukat és lakcímkártyájukat hozzák magukkal!

Sárospatak, 2016. augusztus 17.

Vitányi Eszter sk.
jegyző

Feltöltő

Fel