Joseph Anton Rhomberg festménye a sárospataki katolikus gyűjteményben

A sárospataki Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény életében első alkalom volt, hogy egy megvásárolt műtárgyat ünnepélyes keretek között bemutat a nagyközönség előtt. A sárospataki gyűjtemény állománya egy jelentős kortárs festészeti hagyatéktól eltekintve döntő többségében barokk kori egyházművészeti és liturgikus tárgyakból áll.

A 2015-ben megvásárolt, Joseph Anton Rhomberg által festett Szent Család c. kép 1826-ban készült. A bemutató előadást Dr. Dragon Zoltán művészettörténész tartotta. Előadásában főleg Rhomberg korát és a művészcsoportosulás kialakulását taglalta. A nazarénus festők a 19. században, főleg Bécsben és München tanult művészek egy csoportját jelenti. Magukat Szent Lukács Testvériségnek hívták, alapítójuk Johann Friedrich Overbeck és Franz Pforr. A felvilágosodás korának ateizmusára és szekularizmusára adott válaszok egyike volt, és  a 19. század elejének katolikus megújulásába illeszkedett a nazarénus festők művészete. Az alkotók műveik témáját és a művészi megformálás eszköztárát tekintve visszanyúlnak a reneszánsz korába.

Rhomberg Szent Család című képe egy békés családi életképet ábrázol. Szent József az ácsműhelyben dolgozik, Mária fonalat fon, és a kép előtérben a két felnőtt között a Kis Jézus unokatestvérével a gyermek Keresztelő Jánossal fadarabkákkal játszva keresztet készítenek.

A kép erősen szennyezett állapotban került megvásárlásra. A restaurálás és újrafeszítés munkáját Varga Ferenc festő restaurátor végezte el. A bemutató alkalmából a restaurálás munkálatairól vetített képes előadás hangzott el.

Az ünnepi alkalom lehetőséget adott arra, hogy méltóképpen kifejezhessük köszönetünket a sárospataki ÉPSZER Zrt. nemes lelkű támogatásáért, amellyel lehetővé tették a kép megvásárlását.


Fel