Szakmai regionális konferencia a Karon

Sikeresen lezajlott az Eszterházy Károly Főiskola Comenius Karán a Nevelési és oktatási ötletbörze elnevezésű tudományos és szakmai regionális konferencia. A Comenius Kar rendezvényének célja, hogy mind elméleti, mind gyakorlati oldalról válaszokat kínáljon a pedagógusok számára munkájuk hatékonysága, valamint a kulturális okokból eredő másság elfogadásának légkörében szerveződő nevelési-oktatási folyamatok vonatkozásában.

Az öt előadást követően három pedagógiai műhely közül választhattak a vendégek.

A konferencia védnöke és szakmai felelőse, Dr. Hauser Zoltán rektori megbízott úr szakmai bevezető beszédében nyitotta meg a rendezvényünket.

Első előadó Prof. Dr. Perjés István volt a Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar dékánja. Előadásának címe: Pedagógiai hitvallások – nevelési paradigmák?

Az Igazgyöngy Alapítvány és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója, L. Ritók Nóra  előadásában a vizuális nevelés kivételes helyzetére hívta fel a figyelmet, melynek során a tudásbővítés és a képességfejlesztés mellett az integrációhoz nélkülözhetetlen szociális kompetenciák fejlesztése is könnyedén társítható, valamint a hátránykompenzálás is. Csak egy kicsit másképp kell gondolni a rajzórákra.

Ismeretes tény, hogy a kultúraváltás új alapkészségeket sürget. A hagyományos módszerek kiegészülnek a személyes, elektronikus eszközöket felhasználó módszerekkel. Ilyen az e-biblioterápia is. A módszert bevezető pilot kísérletről Dr. Kis-Tóth Lajos beszélt Fejlesztő e-biblioterápia, mint a pedagógiai módszertani repertoár része című előadásában.

Vendégünk volt Rozinay Zoltán, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakszolgálat koordinációs főigazgató-helyettese is. Előadásában a sajátos nevelési igényű gyerekek helyzetéről beszélt a mai magyar társadalomban.

Az eTwinning program 2014 óta az Erasmus+, az Európai Unió oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogramjának a részeként működik. Olyan felületet biztosít a résztvevők számára, ahol kommunikálhatnak és együttműködhetnek egymással, közös projekteket indíthatnak, továbbá megoszthatják egymással ismereteiket, azaz röviden: átélhetik, hogy lehet a tagjának lenni Európa legérdekesebb oktatási közösségének, és részt vehetnek annak életében. Erről hallhattunk részletesebben Skultéty Zoltán Gáborné előadásában.

Az előadások sorát a három szakmai műhely zárta.

Az általános iskolákba bevezetett erkölcstanóra során a pedagógus széles módszertani palettát alkalmazhat: a moderált beszélgetés, vita, esetek megbeszélése mellett szerepet kap a dramatizálás, az alkotás, a csoportos problémamegoldás és a játék is. A gyermekfejlődés-kutatások és a korszerű tanuláselméletek alapján azt feltételezhetjük, hogy kisebb korban is alkalmazhatjuk a módszerek egy részét az erkölcsi nevelésben és más fejlesztésekben. A műhelyben a módszerek saját élményű kipróbálását követően reflektív megbeszélésre került sor: melyik módszer milyen területen fejlesztő hatású. A résztvevők pedagógiai gyakorlatától, területétől függően választották ki a módszereket. Az Erkölcstani módszertár műhelymunkát Fenyődi Andrea koordinálta.

Saját pedagógiai esetek kreatív elemzése – műhely keretében olyan, gondolkodást segítő technikákkal ismerkedhettek meg a látogatók, melyek segítségével közelebb juthattak a saját gyakorlatban előforduló helyzetek megoldásához. A gyakorlatorientált foglalkozás középpontjában a résztvevők által hozott esetek egyéni és páros elemzése állt a műhelyvezető által biztosított eszközök és módszerek kíséretében. A műhelymunkát Orgoványi-Gajdos Judit vezette.

Drámapedagógia a szociális kompetenciák szolgálatában – műhely keretében a tanítási dráma segítségével az érzelmi és intellektuális tanulás, valamint a játékos tapasztalatszerzés állt a középpontban. A foglalkozást Jaskóné Dr. Gácsi Mária vezette.

Az eredményes találkozón olyan szakmai kapcsolatok szövődtek, melyek reményeink szerint hozzájárulnak majd a jövő nemzedékének mind hatékonyabb neveléséhez és képzéséhez.

A konferencia programját Teremy Dorottya és Bajusz Bence főiskolai hallgatók néptánc előadása színesítette. A rendezvény moderátora Molnár Vivien tanító szakos hallgató volt.

Jaskóné Dr. Gácsi Mária, a szervező- és programbizottság elnöke, és Dr. Kökényesi Nikoletta a programbizottság tagja beszámolója
Fotó: Sasi Gábor

Feltöltő

Fel