Kolozsváron jártak a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumának diákjai

Sárospatakról Debrecenen, Nagyváradon, a Királyhágón és Kalotaszeg falvain áthaladva érkeztünk meg Mátyás király szülővárosába, a kincses Kolozsvárra.

Egy hétig voltunk a Kolozsvári Református Kollégium cserediákjai, tizennégy,Magyarországról  és hat, Hollandiából érkezett diákkal együtt.

A Farkas utcai templom szomszédságában álló, 471 éves Református Kollégium falai között tanult az erdélyi történelem számos nagy alakja: Bolyai Farkas, Kós Károly, Reményik Sándor, Áprily Lajos, Wass Albert, Szabó Dezső. A kommunizmus idején a Kollégium egyházi jellegét megszüntették, csak 1990-ben válhatott újra református felekezetűvé. Manapság az itt tanuló erdélyi diákok létszáma kb. 800. A Kollégium az elméleti képzés mellett szakképzést is elindított, elektronikát, autószerelést, szakácsmesterséget és fodrászatot lehet itt tanulni. Mi, a pataki cserediákok, Durányik Fanni, Karászi Kitti, Sipos Balázs és Pándy-Szekeres Julianna részt vettünk a 10. osztály különböző óráin, fodrászkodtunk, sütöttünk-főztünk az ottani tanulókkal együtt.

Kolozsvár nevezetességeivel a Kollégium diákjai ismertettek meg bennünket. Elsétáltunk Mátyás király lovasszobrához és szülőházához, a Házsongárdi temetőbe, a Sétatérre, a Fellegvárra. Előadást láttunk a Magyar Színházban, áhítaton vettünk részt a Farkas utcai templomban. Eljutottunk a népviseletéről, táncáról, zenéjéről híres mezőségi faluba, Székre. Megcsodáltuk Bonchidán a Bánffy-kastélyt, és a kazettás mennyezetű református templomot a kalotaszegi Bánffyhunyadon és Magyarvalkón. Gyönyörű hét volt. SoliDeoGloria.

Pándy-Szekeres Julianna beszámolója
Sárospataki Református Gimnázium
10.A

Feltöltő

Fel