Imahét a Krisztushívők egységéért

„Arra hívattunk, hogy az Úr nagy tetteit hirdessük!”
1Pt 2,9

Hagyományosan a sárospataki bazilikában ért véget az ökumenikus imahét. A 2016. évi imaheti programot a lettországi keresztény testvérek állították össze. Fontosnak találták, hogy felidézzék Péter apostol összefoglaló szavait, amelyek Isten népének ismérvei hitbelileg is, és etikailag is.

Olyan időben gyülekezik össze Isten újszövetségi népe ezen a héten, amikor az európai keresztényeknek kemény próbát kell kiállniuk. Az elvilágiasodás növekedése következtében Isten temploma sem épülhet holt kövekből! Ezért a keresztény templomokat Isten népének újra meg kell töltenie, az igehirdetéseket figyelmes hittel kell hallgatnia, hogy növekedjen és erősödjön az Isten parancsolatainak való engedelmességben! Krisztus Egyházának tagjai tehát a keresztség által Istenhez tartozó emberek.

Koleszár Krisztián hitoktató

Feltöltő

Fel