Refis diákok települési értékeket bemutató pályázatát díjazta a Református Tehetséggondozó Alapítvány

Öt évszázad-öt talentumos ember a Sárospataki Református Kollégium történetéből

A Reformáció Emlékbizottság nevében a Református Tehetséggondozó Alapítvány (RTA Kuratóriuma)a Kárpát-medencei protestáns felekezeti iskolák számára 2015-ben felhívást tett közé településük, intézményük és híres diákjaik bemutatására. A pályázók számára lehetőséget biztosítottak arra, hogy az 500 éves évforduló kapcsán bemutathassák a nagyközönségnek a Kárpát-medencei protestáns értékeket:

  • intézményüket, az iskola jeles eseményeit, az intézményben (vagy jogelődjében) tanult neves diákok és tanárok életútját;
  • az intézménynek helyt adó település értékeit, különös tekintettel az épített protestáns örökségekre és protestáns művészeti értékekre (irodalmi, zenei alkotások);
  • a településen élő, vagy alkotó művészek, illetve neves, a tudományos életben kimagasló teljesítményt felmutató személyeket, akik a település hírnevét gazdagították.

A Kárpát-medencei protestáns iskolák számára meghirdetett versenyen a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumának csapata második helyezést ért el és 75 000 forint jutalomban részesült. Az Öt évszázad- öt talentumos ember a Sárospataki Református Kollégium történetéből pályázati anyag egy IKT eszközöket is felhasználó projekt,amely során az intézményhez kötődő neves személyiségek életútját mutatták be a gimnázium tanulói. A csapat tagjai: Kis Gyöngy Harmat,Magyar Sophia Bella Marton Dominika Petra, Pándy-Szekeres Rachel Julianna, felkészítő tanár Csikó Szilvia.

refi

Feltöltő

Fel