Rátz Tanár Úr Életműdíjban részesült Sipos István

Sipos István 1957-től negyven éven át nyugdíjba vonulásáig a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumának kémiatanára volt. A tantárgy oktatása, a kémiaszertár fejlesztése, tanulóinak a tanulmányi versenyekre való sikeres felkészítése, a kémia tantárgy megszerettetése évtizedeken át szívügye volt. Nevelő-oktató tevékenysége, közéleti, valamint szervező munkássága példát adott tanártársainak is.

Tanítványainak nem csupán kimagasló szaktárgyi tudásával, hanem emberi értékrendszerével is utat mutatott, sokuknak követendő példát jelentett. Diákjai személyében kiváló pedagógust, egyben ragyogó embert ismerhettek meg. Több generáción keresztül követte a tehetséges tanulókat, esetenként a gyermekeiket is. Egykori tanítványai közül ma többen vezetőtanárok, egyetemi oktatók, kutatók, vállalatvezetők.

A kezdetektől a Sárospataki Diákvegyész Napok társszervezője. Ez a rendezvény azóta országos diákkonferenciává nőtte ki magát, amelyen a határon túli magyar (erdélyi, felvidéki, vajdasági és kárpátaljai) középiskolák diákjai is részt vesznek, ahol teljesítményüket a hazai vegyésztársadalom kiemelkedő szaktekintélyei bírálják el. Sipos tanár úr máig aktív résztvevője az Országos Diákvegyész Napokkal kapcsolatos szervezőmunkának, a sárospataki gimnazisták felkészítésének és a versenyek lebonyolításának.

Évtizedeken át folytatott önzetlen, eredményes szervező és tehetséggondozó munkája méltó elismerése a Rátz Tanár Úr Életműdíj.

Feltöltő

Fel