-
Meghívó – EKF COMENIUS KARA HÁZI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIÁJÁRA

Comenius_Kar_logo_kicsi

MEGHÍVÓ
AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA
COMENIUS KARA
HÁZI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIÁJÁRA
2015. NOVEMBER 04. (szerda) 14.00 ÓRA
20. sz. ELŐADÓ

Előadók
14.00 BALOGH FRUZSINA (Tanító BA, IV.), Hatékonyabb zenei nevelés az általános
iskolákban az alternatív zenepedagógia alkalmazásával
Témavezető: Dr. Kelemen Judit egyetemi docens

14.20 BÁLINT KRISTÓF (Óvodapedagógus BA, II.), Környezettudatosságra nevelés az óvodában
Témavezető: Dr. Nagy György egyetemi docens

14.40 HUNYADI REGINA (Óvodapedagógus, Tanító BA, III.), Felhőalapú szolgáltatás lehetőségei és jelentősége az oktatás folyamatában
Témavezető: Dr. Bednarik László főiskolai docens

15.00 JAKAB-KELEMEN LÁSZLÓ (Tanító BA, II.), Perspektívák és aspektusok
Témavezető: Dr. Sándor Zsuzsa egyetemi docens

15.20 JUHÁSZ ADRIENN (Tanító BA, II.), Hátrányos helyzetű gyermekek tanulási motivációjának növelése a gamifikáció módszerével
Témavezető: Dr. Kissné Gombos Katalin adjunktus
Szünet

16.00 NOSZÁLY KAMILLA (Tanító BA, II.) Az élménypedagógia szerepe a táncművészet
tanításában
Témavezető: Sontráné dr. Bartus Franciska tanársegéd

16.20 PLETENYIK DÓRA (Tanító BA, IV.), 6 -10 éves gyermekek zenei képességeinek
vizsgálata, fejlesztése
Témavezető: Dr. Kelemen Judit egyetemi docens 16.40 RONTÓ RÓZSA (Tanító BA, IV.), Versenyfeladatok az alsó tagozaton Témavezető: Wiersumné dr. Gyöngyösi Erika főiskolai docens, TDK-bizottság tagja

17.00 SÁNDOR ANNA LUCA (Tanító BA, III.), IKT az oktatásban
Témavezető: Stókáné Palkó Mária főiskolai docens

17.20 SZENDREI GÁBOR (Tanító BA, IV.), Erkölcstan az ősi harcművészeti nevelés
szemüvegén keresztül
Témavezető: Vismeg István tanársegéd

17.40 TÓTHNÉ VERES ESZTER (Óvodapedagógus BA, II.), Gamifikációval a korai idegen
nyelv élményszerű megtapasztalásához
Témavezető: Jaskóné dr. Gácsi Mária

Az eredményhirdetés várható időpontja: 18.30
A bíráló bizottság elnöke: Remeczkiné Toma Kornélia főiskolai docens, TDK-bizottság tagja.
A bíráló bizottság tagjai: Balogh Istvánné főiskolai docens, Dr. Téglás Zsolt óraadó, Jankó Zsanett (tanító BA, II.).
Levezető elnök: Dr. Bednarik László főiskolai docens, kari TDK-bizottság elnöke.

A tizenöt perces előadások után öt percben a zsűri és a közönség kérdéseket fogalmazhat meg.
Az előadásokra minden érdeklődőt szeretettel vár a kari TDK-bizottság.

Feltöltő

Fel