A Képtár közzéteszi képzőművészeti pályázati felhívását

Fiatal alkotók pályázata és téli tárlata

(A pályázat szövege letölthető itt, PDF formátumban) 

A Sárospataki Képtár pályázatot hirdet képzőművészettel aktívan foglalkozó, Sárospatakhoz bármilyen módon kötődő vagy Sárospatakon élő, tanuló fiatalok számára.

A pályázat célja: új képzőművészeti, vagy fotóművészeti alkotások létrehozása.

A pályázók köre: minden Sárospatakon élő vagy tanuló, bármilyen módon ide kötődő 14 és 22 év közötti fiatal.

Pályázni lehet a következő képzőművészeti alkotásokkal:

  1. Hagyományos képzőművészeti (festészet, szobrászat, grafika) technikával készült művek.

A pályázó minimum 1 db, maximum 4 db-ból álló kollekcióval pályázhatnak, mely a következő technikákkal készülhetnek:

  • Hagyományos technikákkal készült egyedi művek (pl. bármilyen technikával készült festmény, vegyes technika, montázs, kollázs, egyedi rajz vagy grafika stb.), méret korlát nincs.
  • Bármilyen sokszorosító grafika (rézkarc, linóleum metszet, stb.); ez esetben minimum két alkotást kell beadni, méret korlát nincs.
  • Szobrászati alkotás (szobor, dombormű, egyéb térplasztika), méret korlát nincs.
  1. Fotóművészeti alkotások
  • Minimum 4, maximum 8 alkotásból álló összefüggő vagy egymástól független fotókollekció. Az elkészült munkákat minimum 12,5 x 17,5 cm-es nagyításban és elektronikusan (CD-n, pendrive-on, vagy e-mail-en küldve), minimum 1600 x 1200 pontos felbontásban, kell benyújtani.
  1. Egyéb képzőművészeti alkotás
  • Installáció, mely bármilyen technikával készülhet és amelyet az alkotó a zsűrizés előre megadott időpontjáig, a megadott helyen köteles összeállítani.
  • Egyéni vagy csoportos performance, melyet minimum 2, maximum 10 perces videó, továbbá minimum 4, maximum 10 db képből álló fotó dokumentáció beadásával lehet benevezni (minkét dokumentáció elektronikusan is benyújtható). A pályázó vagy pályázók a pályázattal vállalják, hogy díjazás esetén a produkciót a szervezők által megadott időben bemutatják.

Minden pályázó köteles a beadott munkához rövid, minimum 4000 karakteres (egy gépelt oldal) esszé jellegű írást mellékelni, amelyben röviden jellemzik Sárospatakhoz való kötődésük tartalmát.

A pályamunkákat személyesen vagy megbízottak útján – kiállításra alkalmas állapotban – a Sárospataki Képtárba kell leadni legkésőbb 2015. november 16-a 16 óráig. A későn érkező, vagy hiányosan (pl. a kiírtnál kevesebb számú alkotás, vagy rövidebb esszé hiánya, stb.) beérkező pályázatokat nem fogadjuk el.

A beadott munkák mindegyikén vagy munkákhoz kapcsolódóan tüntessék fel: az alkotó nevét, életkorát, elérhetőségét (lakcím, telefon, e-mail cím), az alkotás címét, technikáját, méretét, a készítés idejét (év).

Elbírálás: A pályázatokat sárospataki művészekből álló zsűri bírálja el.
A zsűri tagjai: feLugossy László,Molnár Irén, Stark István.

Díjak: első díj: 70.000 Ft, második díj: 50.000 Ft, harmadik díj: 30.000 Ft.

A beadott munkákból, a zsűri válogatása alapján a Képtár 2015. december 3-ától kezdődően kiállítást rendez az Új Bástya Rendezvénycentrumban.

A zsűri fenntartja a jogot, hogy a meghirdetettnél több, vagy kevesebb díjat adjon ki.

Részletes információ: Sárospataki Képtár, 3950 Sárospatak, Szent Erzsébet út 14.
telefon: 06-20-626-5102, e-mail cím: info@patakikeptar.hu

 


Fel