Újabb nagylelkű adomány egy volt pataki diáktól

A szeptember végi képviselő-testületi ülésen vette át PRO URBE emlékérem kitüntetését Sándor József. Korábban, az augusztus 20-i városi ünnepségen nem volt alkalma megjelenni, így most, a testületi ülés előtt, ünnepélyes keretek között nyújtották át számára a díjat.

„Sárospatak Város Önkormányzatának kitüntető rendelete alapján PRO URBE EMLÉKÉREM kitüntetés adományozható azoknak a személyeknek, szervezeteknek, akik a város fejlesztésében, a társadalmi, szociális, kulturális és gazdasági élet bármely ágazatában kiemelkedően hasznos munkát végeztek és ennek révén a város értékeit növelő, maradandó eredményeket értek el. A Képviselő-testület döntése értelmében a kitüntetést idén Sándor József vállalkozó, volt pataki diák kapta.

Az 1989-ben többedmagával indított, alumíniumöntvények gyártására specializálódott vállalkozása dinamikusan fejlődött, ennek köszönhetően mára már a kimagasló árbevételű cég tulajdonosa, vezérigazgatója lett. Számos elismerés és kitüntetés tulajdonosa.

Sándor József Erdőhorvátiban született, középiskolai tanulmányait Sárospatakon, a Rákóczi Gimnáziumban, mai nevén Református Kollégium Gimnáziumában végezte.

A szülőföld iránti szeretete, és az itt élőkért való tenni akarása számos cselekedetében kitűnt az elmúlt évtizedekben: Pataki diákként alma materéért, és a város más intézményeiért nagyon sokat tett.

Egykori iskolája nagylelkű felajánlásának köszönhetően korszerű, a 21. századi szükségleteknek mindenben megfelelő informatikai fejlesztést valósíthatott meg 10.000.000 forint értékben, ezzel is hozzájárulva a diákok magas színvonalon történő  oktatásához.

Hosszú idő óta a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeumának bőkezű támogatója. Az általa adományozott Rákóczi ágyúmásolat került a múzeum udvarára, melynek lövése jelezte a Rákóczi szabadságharc 300. évfordulóját köszöntő kiállítás megnyitását. Az ágyúöntő műhely régészeti feltárását folyamatosan támogatta. Adományainak és szakmai segítségének köszönhetően készült el a kiállítás, valamint a hatalmas ágyúfúró torony.

Az elmúlt évben Közép- Európa egyik legjelentősebb öntött vas válogatását ajándékozta a múzeum számára, létrehozva ezáltal az ország legjelentősebb ilyen tárgyú gyűjteményét, tovább erősítve a sárospataki múzeum szakmai bázisát, kapcsolatrendszerét.

Mindezeken túl támogatja a sárospataki 8KOR Színház határon túli fellépéseit” – olvasta fel a laudációt Aros János, majd átnyújtotta a díjat.

Sándor József megilletődve vette át kitüntetését, majd megköszönte azt a képviselő-testületnek és elmondta, szülőfaluja mellett Sárospatak és az itt élők mindig is fontosak lesznek számára. Ezt követően bejelentette, hogy hozzájárul a Magyar Koronaőrök Egyesülete által szervezett gyűjtéshez, akik korábban augusztus 20-án tettek felhívást, és az összegyűlt adományokat a kárpátaljai magyarság megsegítésére fordítják.

A mostani hozzájárulást is Dr. Szabó Irén, az Árpád-házi Szent Erzsébet Történelmi Társaság elnöke vette át, hiszen ő segédkezik a felajánlások eljuttatásában. Mint elmondta, Sándor József adományával összesen 600 ezer forintot gyűjtöttek össze. Azonban a frissen kitüntetett volt pataki diák tett egy másik bejelentést is. A már meglévő összeget megduplázta, így összesen 1,2 millió forinttal tudják majd támogatni a kárpátaljai magyarokat.

Feltöltő

Fel