Igazgatási szünet lesz a Polgármesteri Hivatalban

Tisztelt Sárospataki Lakosok!

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdése lehetőséget biztosít arra, hogy a Képviselő-testület – a Kormány ajánlásának figyelembevételével – a rendes szabadság kiadására igazgatási szünetet rendeljen el. Az ilyen módon kiadott rendes szabadság nem haladhatja meg a köztisztviselő adott évre megállapított alapszabadságának 3/5-ét, ami 15 munkanapot jelent.

Az erre vonatkozó 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése szerint az igazgatási szünet időtartama nyáron öt egybefüggő naptári hét, amely augusztus 20-át közvetlenül követő vasárnapig tart, télen két egybefüggő naptári hét, amely január 1-jét közvetlenül követő vasárnapig tart.

Mindezen szabályok figyelembevételével Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 28-án tartott ülésén elfogadta a Sárospataki Polgármesteri Hivatalban 2015. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló 26/2014. (XII. 02.) önkormányzati rendeletet.

E szerint a Polgármesteri Hivatal munkarendjében

2015. július 27. napjától – 2015. augusztus 8. napjáig nyári igazgatási szünet lesz, melynek ideje alatt ügyfélfogadás nincs,

de a halaszthatatlan ügyekben – elsősorban anyakönyvi ügyintézés – ügyelet tartására kerül sor, a következő időpontban:

2015. augusztus 5. szerda (8-12 óráig)

Halaszthatatlan Anyakönyvi ügyekben, ügyeleti renden kívül is kérem, hívják a 47/513-240-es központi telefonszámot.

A nyári igazgatási szünet előtti utolsó ügyfélfogadási nap 2015. július 24. (péntek), a nyári igazgatási szünet utáni első ügyfélfogadási nap 2015. augusztus 10. (hétfő).

 

Sárospatak, 2015. július 9.

Tisztelettel:

dr. Vitányi Eszter

Feltöltő

Fel