Wass Albertről neveztek el parkot Sárospatakon

A Sárospataki Wass Albert Kör 2015. április 8-án írásban kereste meg Sárospatak Város Képviselő-testületét, melyben az önkormányzat tulajdonában álló Sárospatak, belterület 295. helyrajzi számú, természetben a Comenius u. 18/a sz. alatt lévő közterület Wass Albertről történő elnevezését kezdeményezte Tarnavölgyi László elnök és Földházi István tag.

Ez az a terület, ahol a civil szervezetünk évekkel ezelőtt felállította a Wass Albert emlékkövet, és amely területnek eddig nem volt neve. A sokáig méltatlanul mellőzött, koholt vádak alapján meghurcolt, napjainkban azonban az egyik legolvasottabb magyar író emlékét a Wass Albert Kör nemcsak a nevében, hanem tetteikben is igyekszik méltó módon őrizni és ápolni. A XX. századi magyar irodalom egyik kiválóságáról ezen a helyszínen emlékezik meg a Wass Albert Kör minden évben az író születésnapján. Szintén itt – mostantól a Wass Albert parkban – a Nemzeti Összetartozás Napján és a Székely Szabadság Napján évek óta tartunk megemlékezéseket, illetve szolidaritási gyűléseket, melyekre a sárospataki lakosok jelentős része már számít, jelenlétükkel bizonyítják a hely és névadója elfogadottságát. Épp ezért a hely elnevezése már a mindennapi szóhasználatban is elterjedt, amikor egy-egy esemény kapcsán utalnak rá az emberek, Sárospatakon kívüliek is. Tekintettel arra, hogy a területen lakóház, intézmény stb. nem található, az elnevezés senki számára nem jár költséggel (pl. személyi okmányok átíratása stb.).

Fontos még megjegyezni, hogy az indítvány közzététele a városi honlapon, a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, valamint a Zemplén Televízió képújságában megtörtént, és határidőre 7 db vélemény érkezett, melyek mind üdvözölték, illetve támogatták a javasolt elnevezést. Eltérő javaslat nem érkezett. Ezt követően a képviselő-testület mindhárom bizottsága is támogatását adta az elnevezéshez, majd a május 29-i képviselő-testületi ülésen nagy többséggel megszavazták, hogy a közterület neve ezentúl Wass Albert park legyen.

Ezáltal városunk egy új közterülettel gazdagodott. Most, röviddel a Nemzeti Összetartozás Napja (a gyalázatos trianoni békediktátum évfordulója) után, különösen felemelő érzés, hogy Sárospatakon közterület viseli egy jeles erdélyi magyar nevét, egy olyan emberét, kinek szíve haláláig az ő szeretett magyar nemzetéért dobogott.

Köszönet mindenkinek, aki az elnevezést támogatta és megszavazta.

 

Sárospataki Wass Albert Kör

Feltöltő

Fel