Networkshop 2015

Az Eszterházy Károly Főiskola Comenius Kara adott otthont 2015. március 30. és április 2. között  a hazai számítógép-hálózati, informatikai élet legrangosabb eseményének, a „Networkshop 2015” konferenciának. Az idén Sárospatakon találkozhattak e rohamosan fejlődő terület technológiájának, alkalmazásainak kutatói, fejlesztői, a gyártók, a szolgáltatók és a felhasználók.

A konferencia megnyitóján Dr. Solymár Károly Balázs, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium infokommunikációért felelős helyettes államtitkára, Dr. Köpeczi-Bócz Tamás, az Emberi Erőforrások Minisztériuma EU-fejlesztések koordinálásáért és stratégiákért felelős helyettes államtitkára, Aros János, Sárospatak város polgármestere, az Eszterházy Károly Főiskola vezetése nevében Dr. Ollé János tudományos és nemzetközi ügyekért felelős rektorhelyettes, valamint Dr. Hauser Zoltán, a Comenius Kar irányításáért felelős rektori megbízott köszöntötte a résztvevőket.

A rendezvénynek 363 regisztrált résztvevője volt, három szekcióban összesen 101 előadás hangzott el, az első napon szervezett hat tutoriálon összesen 66 hallgató vett részt.

Az Eszterházy Károly Főiskola három karáról (CK, TKTK, TTK) összesen kilenc oktató (Göncziné Kapros Katalin, Dr. Kis-Tóth Lajos, Dr. Kusper Gábor, Kvaszingerné Prantner Csilla, Lengyelné Dr. Molnár Tünde, Menyhárt Nikolett Fanni, Racskó Réka, Dr. Stóka György, Stókáné Palkó Mária) vállalkozott előadás tartására, hárman (Dr. Hauser Zoltán, Dr. Kis-Tóth Lajos, Dr. Stóka György) levezető elnöki feladatokat is elláttak. Dr. Kelemen Judit, a Comenius Kar dékánja folyamatosan figyelemmel kísérte a rendezvényt, a programok rendszeres résztvevője volt.

Nagy Miklós, az NIIF Intézet igazgatója a záró plenáris ülésen minden szempontból sikeresnek értékelte a konferenciát; megítélése szerint a Networkshop eddigi történetének legszínvonalasabb előadásait hallhattuk. A résztvevők elégedettek voltak a szállással, illetve az ellátással, a vendéglátó várost pedig nagyon kellemes helynek találták.


Fel